Kā saņemt finansējumu apkaimju ideju īstenošanai? Trīsciema pieredze

11. Maijs, 2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments īsteno pilsonisko iniciatīvu attīstības un apkaimju piederības sajūtas veicināšanas projektu, kura ietvaros Rīgas apkaimju iedzīvotāju biedrības var saņemt finansējumus saviem projektiem. Maksimālais finansējuma apjoms – 2500 eiro. Riga.lv atbild uz populāriem jautājumiem par šo iniciatīvu kā arī dalās ar Trīsciema apkaimes pieredzi. Šīs apkaimes iedzīvotāji saņēmuši finansējumu jau trešajam projektam.


Trīsciema personīgā pieredze

Trīsciems atrodas pie Rīgas un Carnikavas novada robežas un galvenokārt sastāv no privātmājām. Šajā nelielā mikrorajonā ir biedrība, kurā apvienojušies iniciatīvas pilni iedzīvotāji, un viņi to ir nosaukuši “Trīsciema biedrība”. Projektu vadītāja Ilva Ieviņa uz riga.lv jautājumu par to, vai saņemt finansējumu projektiem ir grūti, atbildēja vienkārši: “Ar projektiem nodarbojos pastāvīgi, zinu visus sīkumus, kā uzrakstīt iesniegumu, kā pēc tam jāatskaitās, tāpēc man personīgi tas nav grūti”.

“Trīsciema biedrība” ir saņēmusi finansējumu jau ceturtajam projektam. “Ko mēs darām? Mēs esam organizējuši Trīsciema iedzīvotāju identitātes centru – tas ir bērnu un sporta laukums, kas kalpo kā vietējo iedzīvotāju pulcēšanās vieta, tur mēs arī rīkojām baltā galdauta svētkus, kuriem arī saņēmām finansējumu. Tāpat pie bijušā Mangaļmuižas parka uzstādījām informācijas stendu par šo vietu, lai cilvēki zinātu, kas tur kādreiz ir bijis un noticis,” stāsta Ilva Ieviņa. Pēc biedrības pārstāves vārdiem, pašvaldības finansējums izmantots Trīsciema mājaslapas izveidošanai, kā arī informācijas stendam pie sabiedriskā transporta pieturas, jo šajā apkaimē dzīvo daudz vecu cilvēku, kuri internetu neizmanto.

“Lielu Trīsciema daļu aizņem mežs un mēs gribam, lai cilvēki pret to attiektos saudzīgi. Tāpēc uzstādījām stendu, kurā ir informācija par takām un noteikumiem, kā uzvesties – nekurt ugunskurus, nepiemēslot, utt,” stāsta Ilva Ieviņa, atzīmējot, ka par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem biedrība uzskata izglītojošo darbu ar iedzīvotājiem.

“Pateicoties finansējumam mēs rīkojām lekciju par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, nūjošanu un pieaicinājām etnogrāfu, kas pastāstīja par Trīsciemu un tuvākajām apkaimēm. Tāpat drīz noritēs lekcija par pareizu dzīvnieku turēšanu, šeit gandrīz ikvienam iedzīvotājam ir kaķi un suņi. Ieplānot saruna par bioloģisko saimniecību – vietējiem iedzīvotājiem ir mazdārziņi, un, lai cilvēki nenodarītu kaitējumu viens otram un apkārtējai videi, viņiem tiks rīkota lekcija. Tāpat noritēs lekcija par atkritumu apsaimniekošanu,” pastāstīja Ilva Ieviņa.

Kas var saņemt finansējumu?

Konkursā piedalīties var Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā, un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kā izveidot biedrību?

Konkurss paredzēts iedzīvotāju biedrībām, un, ja jūsu apkaimē tādas nav, bet jūs to vēlaties mainīt, informāciju par to, kā izveidot biedrību, varat atrast Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Cik lielu finansējumu var iegūt?

Līdz 2500 eiro vienam projektam. Savukārt maksimālā finansējuma summa viena iedzīvotāju foruma rīkošanas atbalstam ir 1000 eiro. Pirmās konkursa tūres projektu īstenošanas termiņš ir no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Konkursa nolikums un visi dokumenti – tāmes, atskaites, utt. ir pieejami šajā saitē.

Projektu pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2018. gada 21. maija plkst. 14.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta klientu apkalpošanas centrā (Kr. Valdemāra iela 5), tāpat līdz norādītajam datumam to var izdarīt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sanita.lace@riga.lv, ar piezīmi “Pieteikums konkursam”.

Papildus informāciju par konkursu var saņemt pie Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: sanita.lace@riga.lv.