Kā rīkoties, ja īpašumā tiek nolauzts koks

18. Februāris

Otrdien, 18. februārī. Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 69 izsaukumus spēcīgā vēja nodarīto postījumu dēļ, vairums no tiem bija Rīgā.


Pamanot vēja nolauztus objektus, kokus vai to zarus, kas apdraud apkārtējo drošību un dzīvību, ir jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruni 112 un jāziņo par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.

Gadījumos, kad ielu apstādījumos vai mācību iestāžu teritorijā ir nogāzies vai aizlūzis koks vai tā zari, nepieciešams zvanīt Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvaldes speciālistiem. Kontakttālruņi - 67012969, 67105427.
Ja koks nogāzies daudzdzīvokļu mājas piesaistītajā teritorijā, tad jāinformē zemes īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks vai apsaimniekotājs.

Gadījumos, kad uz privātīpašumā esoša zemesgabala koks ir nogāzies vai ir kļuvis bīstams ēku vai cilvēku drošībai (piemēram, aizlūzis un draud uzgāzties mājas jumtam), obligāti nepieciešams veikt nolūzušā koka fotofiksāciju no vairākiem skatpunktiem, kas būs jāpievieno iesniegumam, lai saņemtu atļauju koka novākšanai. Ja koks vai tā daļas rada apdraudējumu cilvēkiem vai īpašumam, zemes īpašnieks ir tiesīgs koku nocirst nekavējoties. Taču zemes īpašniekam par notikušo ir obligāti jāinformē Rīgas pilsētas Būvvalde. To iespējams izdarīt Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, izmantojot E-pakalpojumu “Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai”, vai nosūtot uz Būvvaldes e-pastu būvvalde@riga.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” (veidlapa pieejama Būvvaldes mājaslapā, sadaļā Veidlapas) vai brīvā formā rakstot iesniegumu Būvvaldei uz adresi - Amatu iela 4.

Arboristi spēcīgā vējā nedrīkst strādāt, tāpēc nogāztos vai bīstamos kokus likvidē tad, kad iestājas darbu veikšanai labvēlīgi laikapstākļi.

Informāciju sagatavoja Rīga domes Mājokļu un vides departaments