Kā Rīgā izmantot telpas savas idejas īstenošanai bez maksas

26. Oktobris, 2017

Pirms četriem gadiem Rīgā atvērts NVO nams - vieta nevalstiskajām organizācijām, kur iespējams rīkot pasākumus, izstādes, seminārus un mēģinājumus - pilnīgi bez maksas. Bet ir dažādi noteikumi, kuriem ir jāatbilst, pirms iespējams saņemt atļauju un telpas savas idejas īstenošanai. Kas var pretendēt uz bezmaksas telpu izmantošanu, pastāstīja NVO nama pārstāve Zinta Gugane.


1.Kurš var organizēt pasākumus? Jebkura fiziska vai juridiska persona, biedrība? Interese, nosacījumi.

Kā jau vēsta nosaukums - Rīgas NVO nams ir izveidots nevalstisko organizāciju atbalstam. Tas nozīmē, ka pasākumus namā aicinātas organizēt Rīgā darbojošās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas. Tām ir jābūt reģistrētām Biedrību un nodibinājumu vai Reliģisko organizāciju reģistrā. Nams darbojas pēc atvērtā biroja principa un ir pieejams visām nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķi atbilst Rīgas domes sabiedrības integrācijas programmai. Būtiski, lai organizāciju rīkotās aktivitātes un pasākumi būtu vērsti Rīgas iedzīvotāju labā, veicinātu rīdzinieku iesaistīšanās un līdzdalības procesus. Savā darbībā organizācijām jāiesaista dažādas sabiedrības grupas, tai skaitā, sociālās un etniskās. Svarīga ir starpkultūru dialoga, iecietības sabiedrībā veicināšana, diskriminācijas mazināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstības, brīvprātīgā darba un jauniebraucēju integrācijas sekmēšana.

Nevalstiskās organizācijas NVO namā aicinātas rīkot informatīvus un izglītojošus pasākumus – seminārus, kongresus, apmācības, konferences, diskusijas, kultūras aktivitāšu mēģinājumus, izrādes, koncertus, izstādes, labdarības pasākumus, tāpat telpās var veikt administratīvo darbu. NVO nama telpas pieejamas tikai bezmaksas pasākumu organizēšanai – koncertos, semināros, apmācībās, izrādēs vai cita veida sarīkojumos nedrīkst tirgot ieejas biļetes vai prasīt dalības maksu.

Noteikts, ka telpas netiek piešķirtas politisku, militāru, komerciālu vai reliģisku aktivitāšu organizēšanai. Organizācijām nedrīkst būt nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, to saimnieciskā darbība nevar būt apturēta vai ierosināts maksātnespējas process.

2.Ja atbilst nosacījumiem, ar ko jāsāk, lai organizētu pasākumu NVO namā?

Pieteikšanās telpām ir viegla un vienkārša. Ja organizācijai ir ideja un vēlme darboties NVO namā, jāaizpilda un jāiesniedz telpu lietošanas pieteikums. Pieteikuma veidlapa pieejama NVO namā vai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) mājas lapas apakšsadaļā “NVO nams”. Aizpildīto pieteikumu var iesniegt personīgi NVO namā, Ieriķu ielā 43A vai RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr.Valdemāra ielā 5. Var arī parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtīt elektroniski uz e-pastu nvonams@riga.lv . Pēc pieteikuma saņemšanas NVO nama darbinieki sazināsies ar organizāciju, lai izrunātu pasākuma saturu, specifiku, nepieciešamo aprīkojumu, plānoto dalībnieku skaitu un piedāvātu piemērotāko telpu.  Vienmēr laipni aicinām nākt ciemos, iesakām apskatīt telpas un tehnisko aprīkojumu!

3.Kādi mēdz būt iemesli atteikumiem?

Dažkārt par NVO namā telpām interesējas uzņēmumi vai privātpersonas, vēloties tās nomāt. Šādos gadījumos atsakām. Telpu lietošanu var atteikt, ja interesējošā datumā pasākuma norisei visas atbilstošās telpas jau ir aizņemtas, ja organizācijas pārstāvji atkārtoti nav brīdinājuši par pasākuma atcelšanu, iepriekšējā pasākuma laikā nav ievērota kārtība, bojāts tehniskais aprīkojums vai mēbeles.

4.Ko NVO nams var piedāvāt

NVO namā organizācijām pieejamas 10 telpas. Katra no tām ir apmēbelēta un iekārtota atšķirīgi, lai sniegtu iespēju organizēt visdažādākos pasākumus.

1. stāvā atrodas:

  • Darba telpa (31 m2) – 20 apmeklētājiem
  • Sanāksmju telpa  (50,7 m2) telpa – 50 apmeklētājiem

2. stāvā:

  • Datora telpa  (48 m2) –5 darba vietas darbam ar datoriem
  • Atklātā biroja telpa (50 m2) – 20 apmeklētājiem
  • Semināru telpa  (48 m2) – 40 apmeklētājiem
  • Konferenču telpa (51 m2) – 30 apmeklētājiem
  • Diskusiju telpa (50 m2) – 30 apmeklētājiem
  • Mēģinājumu telpa (49 m2) – 30 apmeklētājiem
  • Mācību telpa  (51 m2) – 40 apmeklētājiem

4. stāva zāle ar 150 līdz 200 sēdvietām -  lieliski piemērota plašiem sarīkojumiem – konferencēm, koncertiem un izrādēm. Tā aprīkota ar jaunām apskaņošanas un apgaismošanas iekārtām. Organizāciju pārstāvjiem pasākumu sekmīgai norisei tiek piedāvātas tāfeles, 3 portatīvie datori, 3 projektori – var ierasties bez savas tehnikas. Izstādēm un informācijas izvietošanai pieejami 2 plaši gaiteņi. NVO nams ir atvērts darba dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00. 

Organizāciju pārstāvji dažkārt vēlas kādu telpu rezervēt kā savu biroju, tad nākas skaidrot - telpas var pieteikt uz konkrētu laiku vienreizējam pasākumam, pasākumu ciklam, regulārām tikšanās reizēm vai mēģinājumiem, taču pārējā laikā tās izmantos citas organizācijas. 

Vēl nozīmīgi NVO nama darbības virzieni ir informatīvais un izglītojošais atbalsts – iknedēļas informatīvi un izglītojoši semināri, elektronisks ikmēneša ziņu izdevums, konsultācijas, kā arī atbalsts sadarbības veicināšanai – kopīgu NVO sadraudzības, tīklošanās pasākumu, labās prakses, pieredzes apmaiņas un tematisku pasākumu rīkošana.

5.Cik liels ir pieprasījums? Vai interesei ir tendence pieaugt?

Apkopojot četru darbības gadu statistiku, redzams, ka audzis ieinteresēto organizāciju un apmeklētāju skaits, palielinājusies pasākumu intensitāte un telpu noslodze. Katru mēnesi saņemam telpu pieteikumus no jaunām nevalstiskajām organizācijām. Īpaši piektdienās, sestdienās un darba dienuvakaros visas nama telpas ir rezervētas, organizāciju aktivitātes seko cita citai. Dažas organizācijas jau laikus pieteikušas telpas pasākumiem 2018. gadā.