Kā pareizi iestādīt koku vai izveidot puķu dobi savā pagalmā?

17. Jūlijs, 2018

Puķu dobes daudzdzīvokļu ēku pagalmos mājas iedzīvotājus priecē ar savām dažādajām krāsām un brīnišķīgajiem aromātiem. Galu galā nelielo zemes “pleķīti” redzam vismaz divas reizes dienā: dodoties savās darīšanās no rīta un atgriežoties. Un kāpēc gan neizveidot puķu dobes sakoptas un acīm tīkamas? Par to, kā pareizi veikt šādus darbus pie savas mājas, pastāsta “Rīgas namu pārvaldnieks” Teritorijas labiekārtošanas nodaļas speciālisti.


Kas nepieciešams, ja...

1.Ja es pats/-i vēlos iestādīt puķes?

Iespējams, ka teiksiet, ka vispirms jāiegādājas sēklas vai stādi. Taču patiesībā vispirms tas jāapspriež ar kaimiņiem. Par vēlmi ierīkot apstādījumus kopīpašumā nepieciešama kopības piekrišana (lēmums), par kuru jānobalso 50%+1 jūsu mājas dzīvokļa īpašniekam, vai arī pilnvarojums (mājas vecākajam, ja mājā tāds ir, ar tiesībām rīkoties ar apstādījumiem pēc viņa ieskatiem).

Un tikai tad, ja kaimiņiem nekas nav pretī, var ķerties pie lāpstas un kapļa, un sākt darbus.

Kāpēc ir svarīgi konsultēties ar kaimiņiem? Pirmkārt, puķu dobes pie mājas ir koplietošanas teritorija, otrkārt, diez vai visa māja būs priecīga, ja tieši pie kāpņu telpas izveidosiet mazdārziņu ar kartupeļiem un ķirbjiem, iestādīsiet saulespuķes vai uzstādīsiet tomātu siltumnīcas.

Par kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums kopsapulcē, kā arī lēmumu veidlapas, meklējiet šeit.

2.Ja es pats vēlos iestādīt krūmu/koku?

Sistēma ir tāda pati, kā ar puķēm. Arī šajā gadījumā nepieciešams savākt 50%+1 dzīvokļu īpašnieku parakstu par piekrišanu. Taču ar kokiem un krūmiem vērā ir jāņem dažādi papildus faktori:

  • koku nedrīkst stādīt tuvu mājai, jo daudzi no tiem (piemēram, ozoli, bērzi, priedes) ar savu spēcīgo sakņu sistēmu var bojāt mājas pamatus.
  • mājai tuvu iestādīts stāds ar gadiem izaugs par lielu koku, kas ar zariem varētu dauzīties gar logiem, veidot dzīvokļos ēnu – kaimiņi nebūs apmierināti.
  • vislabāk konsultēties ar RNP speciālistiem, lai uzzinātu, kur atrodas komunikācijas (pazemes un virszemes), lai augošs koks tām netraucētu, bet tās savukārt netraucētu kokam. 

Sīkāk par to, kā pareizi iestādīt koku, lasiet šajā materiālā.

3.Ja es vēlos, lai RNP iestāda puķes, krūmus, kokus?

Namu apsaimniekošanas uzņēmumā RNP strādā dārznieku brigāde. Ja iedzīvotājiem ir vēlēšanās, mājai blakus esošo zālāju labiekārtošanai var pieaicināt profesionāļus. Iesniegumu par teritorijas sakārtošanu var iesniegt mājas vecākais, ja tāds ir. Ja šāda cilvēka nav, tad dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem kopības lēmums un jānorunā, kādi darbi ir nepieciešami un kādu finansējumu iedzīvotāji ir gatavi veltīt šiem mērķiem, piemēram, piešķirt finansējumu no mājas uzkrājumu fonda.

Lai uzzinātu, kā to izdarīt, lasiet interviju ar RNP un “Rīgas meži” dārzniekiem.

4.Ja es vēlos, lai nozāģē koku (gan tādu, kas izskatās bīstams, gan tādu, kas vienkārši nepatīk)?

Šādai darbība būs nepieciešams kopības lēmums, kurā norādīts atbalsts darbiem un norādīts izmaksu segšanas avots, kā arī pašvaldības atļauja darbu veikšanai. Jo, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jebkura koka apgriešana ir jāveic sertificētam arboristam (koku kopšanas speciālistam).

Ja nepieciešams nozāģēt koku bīstamības dēļ, jāgriežas  Rīgas būvvaldē (to parasti uz iesnieguma pamata dara RNP), lai tā varētu atzīt koku par bīstamu un izsniegt ciršanas atļauju. Izmaksas jāsedz gan par darbiem, gan vēršoties būvvaldē, ir jāmaksā nodeva (par koka, kas nav bīstams, iznīcināšanu).

Sīkāku informāciju par bīstamiem kokiem lasiet rakstā.

5.Ja es vēlos likvidēt krūmu (ja man, piemēram, traucē jasmīna smarža)?

Šajā gadījumā, kā arī tad, ja ir vēlme zālienam pie mājas piešķirt dekoratīvu izskatu, nozāģējot dažus zarus ceriņu vai jasmīna krūmam, vai, piemēram, bērza saknes ir sabojājušas trotuāru un traucē gājējiem, ar iesniegumu nepieciešams vērsties pie mājas apsaimniekotāja. Mājām, kuras apkalpo RNP, par problēmu jāziņo, zvanot pa tālruni 8900, vai nosūtot elektronisku iesniegumu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, vai personīgi jāraksta iesniegums RNP klientu apkalpošanas centrā.

Svarīgi: Jebkurai darbībai, ja tā nerada bīstamību, nepieciešams kopības lēmums. Likvidēt krūmu var arī pieņemot kopības lēmumu.

Saite uz likumu:

Civillikuma 1067. panta pirmā daļa nosaka, ka īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā, ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība, bet 1068. panta pirmā daļa nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.