Kā palīdzēt bērnam, kurš atpaliek mācībās? 62 Rīgas skolas īsteno īpašu programmu "Pumpurs"

4. Marts, 2019

Eiropas projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) Rīgā īsteno 62 no 114 skolām.


Projektu īstenos līdz 2022. gada 31. decembrim, tā mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1.-4. kursu studenti. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un apkaimju pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Video materiālā stāstīts par projekta īstenošanas gaitu galvaspilsētas skolā.

Mūsu materiālā ir detalizēti aprakstīts, kādos gadījumos bērni var saņemt individuālas konsultācijas pie skolotājiem un kāpēc no šīs iespējas nevajadzētu atteikties.