Kā izskatās dzīvojamā māja pēc rekonstrukcijas?

14. Augusts, 2017

Dzīvojama māja Maskavas ielā pēc rekonstrukcijas darbiem: tika veikti aizsargapmales remonts un cokola atjaunošanu un ieejas mezglu remonti. Kad būs remonts tavā mājā? Ar remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens Rīgas namu pārvaldnieks klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī jebkurā no uzņēmuma 10 RNP apkalpošanas centriem. 


Dzīvojamā mājā Maskavas ielā veikti apjomīgi rekonstrukcijas darbi, kas ietvēra aizsargapmales remontu, cokola atjaunošanu un ieejas mezglu remontu. Tika nojauktas vecās betona apmales, attīrītas virsmas, aizdarinātas plaisas, nogruntētas un apmestas cokola virsmas, iestrādāts stikla šķiedru siets un veikti krāsošanas darbi. Lai mājas pagrabā neiekļūst mitrums, tika ierīkota jauna betona aisargapmale un uzstādīti ūdens novadīšanas bloki.  Lieveņiem tika veikta virsmu līdzināšana un ierīkotas koka laipas, kā arī atjaunoja vējtvera jumtiņus un uzstādīja jaunas notekrenes.

Foto: Rīgas namu pārvaldnieks

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2016. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2017. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Foto: Rīgas namu pārvaldnieks

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam aizsargapmales un lieveņu remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Foto: Rīgas namu pārvaldnieks

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Foto: Rīgas namu pārvaldnieks

Foto: Rīgas namu pārvaldnieks