Kā darbojas siltummezgls

13. Janvāris, 2017

Visās Rīgas mājās uzstādīti siltummezgli - sistēma, kas ļauj regulēt gaisa un ūdens temperatūru. "Rīgas siltums" pārstāvis Ojārs Svētiņš pastāstīja, kā šī sistēma darbojas.


Katram daudzdzīvokļu mājās iedzīvotajam ir savas vēlmes pēc komforta – vienam patīk, ka dzīvoklī ir +18 grādi, kādam citam – +20 grādi. Citam vispār tie ir 25 grādi. Dzīvokļu īpašniekiem vajag izteikt savas vēlmes, un nodot šo informāciju pārvaldniekam. Jāpieņem kopības lēmums– piemēram, gribam, lai dzīvoklī būtu +22 grādi. Šo lēmumu iedzīvotāju vairākums paziņo savam ēkas pārvaldniekam, kurš arī informē siltumsistēmu apkalpojošo organizāciju par nepieciešamību izmainīt  apkures parametrus visai ēkai.

Šobrīd vairākumā māju siltummezgli noregulēti tā, lai dzīvokļos temperatūra būtu ne zemāka par +18 grādiem un ne lielāka par +21 grādiem Bet, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas citu temperatūru, tad, kā jau minēju, var pieņemt lēmumu un iesniegt to pārvaldniekam. Nokāpt pagrabā un pagriezt krānu pats – nē, tā nedrīkst. Šobrīd temperatūru apkures sistēmā regulē automatizēti siltummezgls.

Foto: Riga.lv

Siltummezglu ieregulēšanas iespējas ir plašas, piemēram, temperatūras pazeminājuma funkcija t.i. – nakts temperatūra. Dzīvokļu  īpašnieki var nolemt, ka, piemēram, no 22:00 līdz 5:00 temperatūra būs dzīvoklī būs +18 grādi, bet no 5:00 līdz 22:00 +21 grāds. Un mēs to varam ieprogrammēt uz apkures procesora siltuma mezglā pēc ēkas pārvaldnieka norādījumiem.

Jo lielāks siltumenerģijas patēriņš, jo lielāks rēķins, tas ir loģiski. Ja temperatūra dzīvoklī ir 21 grāds, nevis 18, tad rēķins par apkuri varētu palielināties aptuveni par 20%, iekštelpu temperatūras palielinājums par 1 °C , palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei vidēji par 5-7%. Bet tas ir tīri teorētiski, jo daudz kas atkarīgs no tā, kāda ir ēkas siltumnoturība, norobežojošo konstrukciju ārsienu, bēniņu , logu stāvoklis – vecie logi vai PVC (pakešlogi).  Ja ēkas norobežojošās konstrukcijas nav siltinātas, tad šādai ēkai siltumenerģijas patēriņš būs lielāks. Citiem vārdiem sakot ēkas siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no norobežojošo konstrukciju (ārsienu, logu, bēniņu un pagraba pārseguma) stāvokļa, iekštelpu un ārgaisa temperatūras izmaiņām.

Foto: Riga.lv

Ja dzīvoklī uz radiatoriem uzstādīti alokatori un termostatiskie ventiļi, katrs dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties sev vēlamo apkures režīmu un attiecīgi  regulēt samaksas lielumu par apkuri t.i. jo augstāka telpu temperatūra, jo vairāk jāmaksā par apkuri. Piemēram, izejot no mājas, dzīvokļa īpašnieks var samazināt iekštelpu temperatūru ar termostatiskā vārsta palīdzību,  pagriežot uz zemāku pozīciju termogalvas stāvokli , atnākot no darba – ieslēgt maksimālo režīmu tā palielinot temperatūru. Apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu ēkās, kuras nav aprīkotas ar alokatoriem, aprēķina visiem dzīvokļiem vienādi eiro par kvadrātmetru. Bieži cilvēki nesaprot, kāpēc blakus esošajā mājā identiskā dzīvoklī rēķini ir zemāki. Kā jau minēju, ļoti svarīga ir mājas energoefektivitāte – kādā stāvoklī ir ēkas norobežojošās konstrukcijas - bēniņi, jumts, kādi logi ielikti. Ēkas siltumenerģijas patēriņš atkarīgs arī no pašu iedzīvotāju ieradumiem, t.i., vai koridora durvis tiek aizvērtas, vai koridorā logi aizvērti, kā tiek veikta telpu vēdināšana u.c.  

Modernie automatizētie siltummezgli, kuri uzstādīti daudzdzīvokļu ēkās regulē apkures un karstā ūdens temperatūru automātiski pēc uzdotā režīma. Siltummezgls ir kā transformators, kas izmanto tik siltumenerģijas cik pieprasīts. Hidrauliski siltumnesēju plūsma ir nodalīta ar siltummaiņiem, citiem vārdiem sakot augstu parametru siltumnesējs, ko pievada no siltumavota nodalīts no mājas iekšējās siltumapgādes sistēmas. Iekšējās siltumapgādes sistēmas parametri, kā temperatūra un spiediens ir zemāki nekā siltumnesēja parametri siltumtīklos no siltumavota, kur padeves temperatūra var pārsniegt 100°C.  AS “RĪGAS SILTUMS” dispečerdienests seko līdzi ārgaisa temperatūras izmaiņām un savlaicīgi uzdod siltumavota nepieciešamo temperatūras režīmu.