Kā attīstīsies Zaķusala? Sākas publiskā apspriešana

4. Decembris, 2018

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšai. Publiskā apspriešana norisināsies no 04.12.2018. līdz 11.01.2019.


Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 11.01.2019. var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105443.

Viedokli un priekšlikumus līdz 11.01.2019. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv. Rakstiski priekšlikumi līdz 11.01.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.