Jūnijā samazinājies sociālo pabalstu saņēmēju skaits Rīgā

12. Jūlijs, 2016

Šā gada plāns sociālajiem pabalstiem Rīgas domes budžeta programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros ir  17,427 miljoni eiro, no kuriem šā gada pirmajā pusē izlietoti 6,847 miljoni eiro vai 34% no gada plāna.


2016.gada jūnijā trūcīgo personu skaits (7658) turpina samazināties. 2016.gada jūnijā, salīdzinot ar 2016.gada maiju (trūcīgo personu skaits 7 979), trūcīgo personu skaits samazinājies par 4% vai 321 personu, savukārt salīdzinot ar 2015.gada jūniju (trūcīgo personu skaits 9 608), trūcīgo personu skaits ir samazinājies par 20% vai 1 950 personām.

Ja salīdzina trūcīgo personu struktūru 2015.gada jūnijā un 2016.gada jūnijā, tad var secināt, ka turpina pieaugt pensionāru/invalīdu īpatsvars starp visām trūcīgām personām un šajā laika periodā tas pieaudzis no 36% līdz 43%.

Arī maznodrošināto personu skaits turpina samazināties. 2016.gada jūnijā (maznodrošināto personu skaits 16 848) pret maiju (maznodrošināto personu skaits 17 257)  maznodrošināto personu skaits samazinājās par 409 personām vai 2% savukārt, salīdzinot ar 2015.gada jūniju, maznodrošināto personu skaits ir samazinājies par 16% vai 3 186 personām.

2016.gada jūnijā sociālo pabalstu saņēmēju skaits (11 153) salīdzinot ar 2016.gada maiju (12 441) ir samazinājies par 1 288 personām vai 10% un sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs par 218,9 tūkstošiem eiro vai 19% .

Dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits ir samazinājies par 850 personām vai 10%, bet pabalstam izlietotais finansējums pat par 111,3 tūkstošiem eiro vai 19%, kas saistīts ar vasaras periodu.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016.gada jūnijā attiecībā pret 2015.gada jūniju ir samazinājies par 2 044 personām vai par 15% , savukārt pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 133,1 tūkstoti eiro vai 13%.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016.gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2015.gada pirmo pusgadu, ir samazinājies par 10 725 personām vai par 33% , un pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 1,942 miljoniem eiro vai 22%.

2016.gada jūnijā Rīgas Sociālajā dienestā tika saņemti 3 702 personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību, tika aizpildītas 3 948 iztikas līdzekļu deklarācijas, sociālās palīdzības sociālā darba speciālisti ir snieguši 2 363  konsultācijas klātienē, 800 konsultācijas pa tālruni, veikuši 821 apsekošanu klientu dzīves vietā.

2016.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”. 2016.gada pirmajā pusgadā brīvpusdienas ir apmaksātas 459 skolēniem 20,6 tūkstošu eiro apmērā.

Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, no 2016.gada 1.jūnija Rīgas Sociālajā dienestā sākās iesniegumu pieņemšana pabalsta izglītības ieguves atbalstam piešķiršanai. 2016.gada jūnijā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 46 personas 1636 eiro apmērā.

Vairāk informācijas par galvaspilsētā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni darba dienās darba laikā 67105048, kā arī  mājas lapā www.ld.riga.lv.