Jauns sociālā pakalpojuma veids – aprūpētā dzīvesvieta

5. Jūnijs, 2019

Sākot jau ar janvāri, Rīgas domes Labklājības departaments un Rīgas Sociālais dienests testē jaunu pakalpojuma veidu – aprūpētā dzīvesvieta.


Kam pakalpojums tiek nodrošināts?

Pašreiz Rīgas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma 35 stundas nedēļā, tiek nodrošināts aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums.

Šis pakalpojums tiek nodrošināts, lai rīdzinieki pēc iespējas ilgāk varētu palikt savā dzīvesvietā, nevis pārcelties uz dzīvi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā.

Klientam sniegtais atbalsts šī pakalpojuma ietvaros:  

  • Vides un vajadzību novērtēšana;
  • Ikdienas socializēšanās;
  • Iespēja piedalīties nodarbībās un saņemt speciālistu konsultācijas pēc pieprasījuma;
  • Vakara un induviduālās vizītes;
  • Uzraudzība – periodiska vai pastāvīga, attālināta vai klātienē, piemēram, video vizīte vai pretkritiena ierīču uzstādīšana, kura nodod signālu gadījumā ja seniors tomēr nokrīt, bet tikai aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma ietvaros. 
  • Mobilā brigāde ( izbraukums, atbalsts krīzes situācijās, piemēram, nakts laikā).

Mūsdienās viedierīces un sociālie tīkli ir cieši ierindojušies  mūsu ikdienas dzīvē. Veikt video zvanu savam draugam vai vecākiem – ikdiena. Nu jau par ierastu kļuvušas konsultācijas video formātā universitātē, ka arī tiesu sēžu atspogušošana tādā veidā. Tagad video formātu testē arī sociālajā darbā. Rīgas domes Labklājības departaments un Rīgas Sociālais dienests kā pilotprojektu īsteno aprūpētās  dzīvesvietas pakalpojumu, kurā ietilpst arī video vizīte. Ja cilvēks vēlas saņemt šādu pakalpojumu individuāli, tad to var veikt vienojoties atsevišķi ar pakalpojuma sniedzējiem.     

Kam tas ir aktuāls?

  • Vientuļiem senioriem;
  • Klientiem ar nelielu demenci;
  • Cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem;
  • Ikvienam, kuram ir nepieciešama socializācija un atbalsts.

Vai šīs pakalpojums tiks plaši realizēts?

Kamēr notiek pilotprojekts – gads aprūpētās dzīvesvietas režīmā – notiek šī sociālā pakalpojuma veida plusu un mīnusu izvērtēšana praksē, lai nākotnē lemtu par šī pakalpojuma klāsta paplašināšanu. Taču jau šobrīd ir saprotams, ka seniori un vientuļie cilvēki izvēlās tradicionālo pakalpojuma paketi, jeb cilvēcisko kontaktu, kad sociālais aprūpētājs apmeklē cilvēku pie viņa mājās. Kopumā Rīgā aprūpes mājās pakalpojumu saņem vairāk kā 6 tūkstoši iedzīvotāju, kurus sociālais aprūpētājs aprūpē klātienē viņu dzīvesvietā.