Jauniešu iniciatīvu konkursa rudens kārtas rezultāti

23. Oktobris, 2017

Šī gada rudenī tika izsludināts Jauniešu iniciatīvu konkurss, kura ietvaros Rīgas jaunieši un jauniešu grupas, vecumā no 13 līdz 20 gadiem, varēja iegūt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai. 


Konkursa ietvaros tika iesniegts rekordliels skaits iniciatīvu pieteikumu - 23 projekti, no kuriem finansiālu atbalstu ir guvuši 19 projekti, kuros tiks organizētas neformālās mācīšanās un fiziskās aktivitātes, tiks radītas iespējas jauniešu brīvprātīgajam darbam un radošai pašizpausmei, kā arī ar Latvijas simtgadi saistītie pasākumi un aktivitātes. Projekti veicinās Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Nākamais konkurss par jauniešu iniciatīvu finansiālu atbalstu tiks izsludināts 2018. gadā, informācija par to tiks publicēta portālā www.e-skola.lv. Konkursa uzvarētāju vārdus var uzzināt šeit.