Jaunais tilts uz Sarkandaugavu: kad tiks uzsākta būvniecība? (foto)

31. Janvāris, 2018

Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem , Rīga - Skulte" ar pievedceļiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas – tā oficiāli sauc “tiltu uz Sarkandaugavu”. Pašlaik norit projektēšanas darbi. Ja projektēšanas procesā neradīsies neparedzēti sarežģījumi, tad jau gada beigās – nākamā gada sākumā tiks uzsākta projekta realizācija. Un pēc diviem gadiem Vecmīlgrāvja, Jaunciema, Mangaļu un Mežaparka iedzīvotāji varēs aizmirst par sastrēgumiem pie dzelzceļa pārbrauktuves Sarkandaugavā, Tilta ielā.


Lai veidotu maģistrālo ceļu tīklu ostas teritorijai, ir paredzēta trīs projektu realizācija . Pirmais –satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem būvniecība, otrs – Tvaika ielas pārbūve no Sliežu ielas līdz Ganību dambim, trešā – tilta uz Sarkandaugavu un Ganību dambja posma pārbūve. Šobrīd projektēšana  izstrāde norisinās pirmajiem diviem objektiem.

Foto: karte

Austrumu maģistrāle tiks savienota ar ostu

Būvprojekta mērķis ir noteikt divlīmeņu šķērsojuma pār dzelzceļu Rīga - Skulte starp Viestura prospektu un Tvaika ielu labāko risinājumu. Projekts paredz transporta risinājumus gan autotransportam, gan kājāmgājējiem un velosipēdistiem, tostarp krustojumu un piebraucamo ceļu būvniecību. Panākt plānotajai satiksmes intensitātei atbilstošu caurlaides spēju, Eiropas Savienības normatīvām slodzēm atbilstošu konstrukciju un segas nestspēju, vienlaikus nodrošināt autobraucēju, gājēju un velosipēdistu komfortu un drošību.

Paralēli tam, ka tiks atrisināta problēma ar pastāvīgajiem sastrēgumiem ceļā uz Sarkandaugavu, satiksmes pārvads atvieglos satiksmes norisi un paaugstinās satiksmes drošību, sakārtot ielu tīklu, kas uzņemtu galvenās tranzīta plūsmas, kā arī nodrošināt ērtu satiksmes plūsmu maršrutā Austrumu maģistrāle (ceļš no Viestura prospektam līdz Brīvības ielai) — Rīgas osta.

Foto: publicitātes

1. kārta: divlīmeņu pārvads pār dzelzceļu

  • Pārvada garums: 770 m
  • 4 kustības joslas
  • savienojums ar ostas teritoriju

Pirmās kārtas darbi jau faktiski ir sākušies. “Rīgas ūdens” pakāpeniski maina inženierkomunikācijas visā Viestura prospekta garumā.

Pirmās kārtas darbu ietvaros tiek plānots izbūvēt satiksmes pārvadu ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas.

Papildus projektā paredzētas ietves un velosipēdu ceļi. No satiksmes pārvada līdz Lēdurgas ielai gar Viestura prospektu ir paredzēts izbūvēt velosipēdu ceļu, kas  būs attālināts no brauktuves. Faktiski šis velosipēdu ceļš  kļūs par veloceļa- Vecāķi – Mangaļi turpinājumu.

Gājēji, velosipēdisti un cilvēki ar īpašām vajadzībām dzelzceļa sliedes varēs šķērsot pa izbūvētu tuneli zem dzelzceļa sliedēm.

Foto: publicitātes

2. kārta: Tvaika iela tiks paplašināta līdz četrām joslām

Paralēli satiksmes pārvada projekta dokumentācijas izstrādei, norasinās arī Tvaika ielas pārbūves būvprojekta izstrāde. Ielas pārbūve  paredzēta posmā no jaunizbūvējamā satiksmes pārvada līdz krustojumam ar Ganību dambi.

Paredzēts, ka Tvaika iela uzņems galveno tranzītsatiksmes plūsmu galveno ceļu satiksmes slodzi.

  • Trases garums – 1,81 km
  • 4 satiksmes joslas
  • 4 luksoforu objekti

Tiek plānots, ka tiks izveidoti divi jauni ar luksoforiem regulējami krustojumi – Aptiekas ielā un pie iebraukšanas ostā, kā arī ar luksoforiem regulētas gājēju pārejas.

3. kārta: Tvaika ielas savienojuma ar ganību dambi izveide

Lai iepriekš minētie objekti – 1. Un 2.kārta – pilnvērtīgi funkcionētu, nepieciešams piesaistīt finansējumu un  uzsākt projektēšanu Tvaika ielas savienojuma ar Ganību dambi realizācijai.   3.kārtas projektēšanas darbus ir plānots uzsākt 2018.gadā.

Foto: publicitātes

Skaitļi:

Projektēšanas stadijā  noteiktas provizoriskās izmaksas  - pirmās kārtas darbiem ar Eiropas finansējumu būs nepieciešami  ~44 miljoni eiro, savukārt otrās kārtas darbiem ~13 miljoni eiro. Precīzas minēto objektu būvniecības izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma procedūras un līgumu par būvdarbiem noslēgšanas.