Janvāra beigās tiks uzsākti meža kopšanas cirtes darbi Mežaparkā

11. Janvāris

“Rīgas mežu” speciālisti ir izstrādājuši mežu apsaimniekošanas plānu turpmākajiem 8 gadiem, kas paredz pakāpenisku Mežaparka meža sakopšanu. Plānā iekļauta lapu koku un atsevišķu priežu, kā arī pameža izzāģēšanu. Tas tiks darīts, lai Mežaparka mežs arī turpmāk būtu skuju koku mežs. Pašlaik priedēm agresīvi uzbrūk lapu koki.


Jau saņemta koku izzāģēšanas atļauja no Valsts meža dienesta. Tiek plānots, ka darbi tiks uzsākti tuvāko divu nedēļu laikā – janvāra beigās.

Lapu koki uzbrūk priedēm

Nabadzīgajās smilšu augsnēs, kurās Latvijas apstākļos aug priede, šobrīd “Mežaparkā” ir ienākušas vairākas lapu koku sugas, no kurām agresīvākā ir kļava. Lapu koki ar savu klātbūtni ievērojami bagātina dabiski nabadzīgās augsnes un tādejādi uzlabo augšanas apstākļus citām Latvijas apstākļos dabiskām un diemžēl arī invazīvajām sugām.

Šāda salīdzinoši strauja lapu koku ienākšana rada konkurenci esošajām lielajām un vecajām priedēm, tās nomācot un samazinot to mūžu, bet kritušo lapu sega ievērojami kavē un pat padara neiespējamu jauno priežu ieaugšanos un veiksmīgu attīstību. Tas savukārt nozīmē, ka priežu liktenis ilgtermiņā šādos apstākļos Mežaparkā ir apdraudēts.

Priedes var sasniegt ievērojamu vecumu - atsevišķos gadījumos 300 gadu un pat vairāk, tomēr ņemot vērā, ka vienai daļai no lielākajām un vecākajām priedēm Mežaparkā vecums ievērojami pārsniedz 200 gadus, un novērojumi rāda, ka daļai no vecajām priedēm dēļ blakus esošo koku (gan priežu, gan lapu koku) konkurences, sāk atmirt un kalst zari, nozīmē to, ka tuvāko 100 gadu laikā paredzamas jau straujas izmaiņas koku sastāvā – vecās priedes aizies bojā un tiks aizstātas ar lapu kokiem - lielā daļā no Mežaparka tieši lapu koki būs tie, kas pārņems vadību mežā, kas nozīmē, ka retajām jaunajām priedēm būs grūti sasniegt lielu vecumu un dimensijas. Tas nozīmē, ka mežs Mežaparkā, kādu mēs to esam pieraduši redzēt, jau šajā gadsimtā varētu ievērojami mainīties, tajā galvenā suga vairs nebūs priede.

Nākotnes sugu sastāvu un izmaiņu tempu grūti prognozēt, tomēr ar nelielu cilvēka iejaukšanos šo procesu iespējams ievērojami palēnināt, paildzinot veco priežu mūžu un radot apstākļus jauno priežu sekmīgākai attīstībai.

Kā tiks veikti koku izciršanas darbi?

Vairākus gadu desmitus mežs Mežaparkā ir audzis savā nodabā, bez īpašas cilvēku iejaukšanās, ja neskaita atsevišķu bīstamu koku novākšanu un pameža izzāģēšanu atsevišķās meža daļās un gar gājēju celiņiem. SIA “Rīgas meži” jau vairākus gadus ir Mežaparka apsaimniekotājs visā plašajā tā funkciju ziņā, kas aktīvi strādā pie apmeklētāju kvalitatīvai atpūtai svarīgu jautājumu sakārtošanas, celiņu tīkla un tā seguma uzlabošanas, aktīvās atpūtas infrastruktūras izveides un citu atpūtai nepieciešamu lietu sakārtošanas.

Un tagad ir pienācis laiks sakopt pašu mežu.

Meža kopšanas mērķis Mežaparkā ir tieši bioloģiskās daudzveidības un meža ekosistēmas noturības uzlabošana Mežaparkā, lai uzlabotu teritorijas noturību pret antropogēno slodzi un saglabātu iespējas arī mūsu bērniem un mazbērniem izmantot rekreācijai Mežaparku tādu, kāds tas bijis vēsturiski.

Kopšanas darbi plānoti pa daļām, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu un traucētu Mežaparka apmeklētāju atpūtu. Kā arī galvenie darbi plānoti gada klusajos mēnešos, rudenī, ziemā. Darbi tiks pilnībā pārtraukti putnu ligzdošanas laikā no aprīļa līdz jūlijam.

Vietās, kurās notiks meža darbi, būs spēkā ierobežojumi apmeklētāju kustībai un īslaicīgi tiks slēgti atsevišķi celiņi, lai nodrošinātu pilnīgu darba drošību. Meža teritorijas, kurās notiks darbi, cilvēku kustība nebūs atļauta vispār līdz pilnībā visi darbi konkrētajā teritorijā nebūs pabeigti, bet šīm teritorijām garām vai cauri ejošajos asfaltētajos celiņos cilvēku kustība tiks slēgta īslaicīgi, atbilstoši drošības nepieciešamībai.

Mežā, kur notiks darbi, notiks koku zāgēšana, kurus pievedīs mazgabarīta meža traktors, tiks veidotas pagaidu kokmateriālu krautnes, no kurām regulāri kokmateriāli tiks aizvesti prom ar kokmateriālu pārvadāšanas transportu. Tāpat tiks savākti zari, galotnes un citi ciršanas atlikumi, kurus paredzēts sasmalcināt un izmantot šķeldai.

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi meža kopšanas darbos Rīgas pilsētas teritorijā, SIA “Rīgas meži” speciālisti aicina Mežaparka apmeklētājus pievērst uzmanību izliktajai informācijai un rūpīgi to ievērot, lai neapdraudētu ne savu, ne citu drošību un veselību.