Izsludināts latviešu valodas kursu finansēšanas konkurss Rīgas skolotājiem

18. Decembris, 2017

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina projektu konkursu „Latviešu valodas zināšanu pilnveidošana profesionālo pienākumu veikšanai”. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina latviešu valodas pilnveidošanas kursu organizēšanu profesionālo pienākumu veikšanai noteiktām mērķa grupām Rīgas pilsētā.


2018. gadā apmācāmā mērķa grupa ir Rīgas pašvaldības pedagogi, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizētas latviešu valodas mācības atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktiem līmeņiem un pakāpēm: C1 un C2, veicinot pedagogu latviešu valodas prasmju pilnveidošanu kvalitatīvākai profesionālo pienākumu veikšanai un valstī īstenojamo pārmaiņu ieviešanai vispārējā izglītībā, pilnveidojot mācību saturu un kompetenču pieeju.

Vēršam uzmanību, ka pretendentam ir jāiesniedz oriģināla autorprogramma, kas palīdzēs Rīgas pašvaldības pedagogiem, kuri īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, veiksmīgi īstenot mūsdienīgu mācību procesu latviešu valodā, paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu un apgūt sarežģītu valodas konstrukciju lietojumu integrēta valodas un mācību satura īstenošanai mācību jomās, apgūt pedagoģisko un metodisko terminoloģiju, kā arī raksturot izglītības procesu un tā pārmaiņas latviešu valodā.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas piedāvā latviešu valodas mācību kursus. Maksimālais finansējums vienam projektam ir 15 000 euro. Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējā summa, ko plānots piešķirt konkursa ietvaros ir 30 000 euro.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 16. novembrim. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2018. gada 11. janvārim plkst.14.00.

Konkursa iesniegums jāiesniedz līdz 2018. gada 11. janvāra plkst. 14.00. Konkursa nolikums un visi nepieciešamie dokumentie pieejami šeit.

* „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”.