Izsludināti NVO sabiedriskās integrācijas sfēras konkursa rezultāti

16. Februāris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka „Sabiedrības integrācijas programmas” projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2018. gadā finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 24 projektu pieteicēji.


Konkursā tika iesniegts 63 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu  EUR 303 641,58 apmērā. Mazo projektu grupā līdz 1500 EUR tika iesniegti 16 projekti par summu EUR 22 018,22, savukārt lielo projektu grupā līdz 7000 EUR iesniegti 47 projekti par summu EUR 281 623,36.

Projektu administratīvās vērtēšanas rezultātā noraidīts viens projekta pieteikuma, jo pieteikums netika iesniegti saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto.

Atbilstoši kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem, tika vērtēti 62 projektu pieteikumi. Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 24 projektu īstenošana, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – pieci projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – trīspadsmit projekti un iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – septiņi projekti. Pavisam kopā atbalstīti seši projekti mazo un astoņpadsmit lielo projektu grupā, kopumā piešķirot finansējumu EUR 120 561,45 apmērā.

Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība

 • Latvijas Pilsoniskā alianse Tilts 2018 6998.87 EUR
 • Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” Rīdzinieks-sociālās un vēsturiskās atmiņas saliedētājs 6210 EUR
 • Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS Sarunu festivāla LAMPA iesildīšana Rīgas mikrorajonā 6996.85 EUR
 • Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" Rīdzinieki naturalizējas - 2018 6999.95 EUR
 • Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" Dots devējam atdodas 5094 EUR

Sociālās integrācijas veicināšana

 • Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” RADI! 6160 EUR
 • Biedrība ”Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija” Seminārs - Kustībā ir dzīvība 4152 EUR
 • Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB) Zaļākai Rīgai 6650 EUR
 • Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību traucējumiem” Redzēt plašāk, varēt vairāk! 6998.93 EUR
 • Biedrība "Avantis" Viena komanda 6478 EUR
 • Biedrība “Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”” Katrs cilvēks ir vērtība! 6050 EUR
 • Latvijas Diabēta Federācija Rīgas cukura diabēta pacientu sociālā  integrācija sabiedrībā „Nepaliec malā” 4650 EUR
 • Nodibinājums “Palīdzēsim.lv” “Rīgas jauniešu sociālās integrācijas veicināšanas programma” 6607.92 EUR
 • Biedrība Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija” VASARSVĒTKI GRĪZIŅKALNĀ 2018 1500 EUR
 • Biedrība “Socintegra” Ieskaņo Rīgu 1235.38 EUR
 • Biedrība "Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem "Gaismas stars"" Māls. Veidojam savu dzīvi 1499.07 EUR
 • Biedrība “Nepaliec viens” Īss ceļvedis autismā 1409.23 EUR

Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana

 • Latvijas Bērnu Fonds Vienoti mēs - vienota Rīga! 7000 EUR
 • Biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” Mēs Latvijai 2018 5284.75 EUR
 • Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS Sabiedrības integrācija darba vietā 6621.5 EUR
 • Koka arhitektūras fonds IEVADS PASAULES MŪZIKĀ 7000 EUR
 • Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" Bēgļu kurpēs 6265 EUR
 • Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem Esi par sevi drošs! 1500 EUR
 • Biedrība "Rīgas Ebreju kopiena Seminārs "Tolerance un daudzveidība" 1200 EUR