Izsludināta procedūra par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Rīgā

2. Augusts, 2018

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments informē, ka ir uzsākta procedūra, kuras rezultātā tiks izvēlēts privātais partneris Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskās un privātās partnerības ietvaros. 31. jūlijā publicēts paziņojums par koncesiju, lai atlasītu pretendentus. Informācija par procedūru ir publicēta interneta vietnēs: eis.gov.lv un iub.gov.lv.


Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošana publiskās un privātās partnerības ietvaros tiks organizēta, lai attīstītu Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Tā paredz, ka privātais partneris nodrošinās investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveidē, kas ietver sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un sagatavošanu pārstrādei.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK izpilde pilnā apjomā. Tostarp, tiks panākta atkritumu savākšanas pakalpojuma, īpaši atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma, pieejamības līmeņa paaugstināšana, sabiedrības/atkritumu radītāju informēšana un izglītošana ar mērķi veidot vides apziņu un veicināt iesaistīšanos atkritumu šķirošanā, kā arī atkritumu pārstrādes jaudu palielināšana un jaunu pārstrādes veidu ieviešana.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:

  • Konteineru parka nomaiņa;
  • Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana;
  • Nojumju uzstādīšana konteineru novietnēs;
  • Pazemes tipa konteineru uzstādīšana Vecrīgā;
  • Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana;
  • Transportlīdzekļu parka nomaiņa, u.c.

Pakalpojumu izpildes periods paredzēts 20 (divdesmit) gadu laikā no koncesijas līguma spēkā stāšanās dienas. Pieteikumi pretendentiem jāiesniedz līdz šī gada 30. augustam. Rīgas pašvaldība ir deleģējusi atbildību SIA „Getliņi EKO” par šī procesa virzīšanu.