Izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām

20. Decembris, 2017

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2018. gadam. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.


Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

  • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
  • sociālās integrācijas veicināšana;
  • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

  • mazo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
  • lielo projektu grupa - pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Kopējā konkursā pieejamais finansējums ir 120 000 EUR.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2018. gada 19. februāra līdz 2018. gada 12. novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. janvāris plkst.14.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 2 kopijas) jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu sanita.lace@riga.lv ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Lai palīdzētu interesentiem no biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām sagatavot projekta pieteikumu , kā arī iepazīties ar jau īstenoto projektu pieredzi, tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 4.janvārī, plkst. 15.00. NVO namā, Ieriķu ielā 43A. Semināram pieteikties sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi nvonams@riga.lv līdz 02.01.2018.