Izsludina Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu

24. Janvāris, 2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu, lai piešķirtu naudu kultūras projektiem, kuri tiks īstenoti radošajos kvartālos vai teritorijās.


Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošināt daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu.

Konkursu rīko arī, lai radītu publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbības telpu un aktivizētu jaunu, radošu sadarbības formu attīstību, kā arī veicinātu mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību pilsētā. Konkursa ceļā mērķtiecīgi tiks veicināta pilsētas iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība, tādējādi nodrošinot Rīgas iedzīvotājiem lietderīgu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Pērn šajā konkursā tika atbalstīti 14 projekti. Šogad konkursa projektu realizēšanai ir atvēlēti 100 000 eiro.

Konkursā aicina piedalīties juridiskas personas, nevalstiskas organizācijas un privātas komercsabiedrības, kuras darbojas Rīgā, nodrošinot pilsētai nozīmīgu radošo kvartālu un teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami šeit. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 19. februāra plkst. 18.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00), kā arī elektroniskā formātā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: kristine.kruze@riga.lv. Tālrunis informācijai 67043412.