Izsludina projektu konkursa otro kārtu Rīgas apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai

19. Maijs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” otro kārtu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgā 2020.gadā.


Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, kā arī, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīgā un savu darbību veic galvaspilsētā, un kas vēlas uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šajā projektu konkursā var pretendēt uz finansējuma saņemšanu arī apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 3500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro. Otrajā kārtā pieteikto projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami tīmekļa vietnē: www.integracija.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 17.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā (K.Valdemāra ielā 5), kā arī jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu: ilze.meilande@riga.lv ar norādi „Pieteikums konkursam”.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.