Izsludina konkursu “Par finansiālu atbalstu Rīgas sporta veterānu organizācijām”

5. Februāris, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas sporta veterānu organizācijām, lai veicinātu Rīgas sporta veterānu organizāciju biedru iesaistīšanu regulārās sporta aktivitātēs, stiprinātu sporta veterānu fizisko veselību, aktivizētu veterānu kustību pilsētā un sekmētu to, lai sportisti nepārtrauktu savas aktīvās sporta gaitas.


Finansējums tiks piešķirts biedrībām un nodibinājumiem, kuras apvieno sporta veterānus un ikdienas darbā nodrošina tiem sporta nodarbības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat konsultēties pie atbildīgās personas Kristīnes Baronas pa tālruni: 67105352, 28822885.

Nolikums un saistošie dokumenti

Pieteikumi, atbilstoši nolikuma prasībām, jāiesniedz RD IKSD, Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5 līdz 20. februāra plkst. 14.00 vai organizācijas paraksttiesīgās personas parakstītu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.