Iznācis bibliogrāfiskais rādītājs „VEF Kultūras pils”

27. Novembris, 2017

30. novembrī plkst. 15.00 Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) aicina uz bibliogrāfiskā rādītāja „VEF Kultūras pils” atvēršanas svētkiem VEF Kultūras pils (Ropažu ielā 2) Kamerzālē. RCB izdevums iznācis ar Rīgas pašvaldības atbalstu.


Bibliogrāfiskajā rādītājā apkopoti vairāk nekā 700 bibliogrāfisko aprakstu par VEF Kultūras pils daudzveidīgo darbību un radošo kolektīvu veikumu no 1960. gada līdz 2016. gada nogalei latviešu un krievu valodā. Katrs bibliogrāfiskais apraksts atspoguļo, kurās grāmatās, preses izdevumos vai elektroniskajos resursos atrodama informācija par VEF Kultūras pili. Bibliogrāfisko rādītāju papildina atskats VEF Kultūras pils un tās kolektīvu vēsturē. Lielu daļu rādītājā ietverto rakstu pilnos tekstus iespējams lasīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzē: Periodika.lv.

Rīgas pašvaldības iestāde VEF Kultūras pils celta kā kultūras centrs un darbojas kopš 1960. gada. Gan padomju gados, gan atjaunotās Latvijas Republikas laikā tā ir lielākā pašvaldības kultūras iestāde valstī. Kultūras pilī notikuši kongresi, starptautiski forumi, profesiju vakari, jaunāko tehnoloģisko sasniegumu prezentācijas, sporta sacensības, koncerti, teātra izrādes, mākslas izstādes un citi pasākumi. Kultūras pils vienmēr ir bijusi mājvieta daudziem radošajiem kolektīviem un studijām. Tajā meklējami latviešu estrādes žanra un sporta deju attīstības pirmsākumi.

2016. gadā VEF Kultūras pilī tika sākti vērienīgi renovācijas darbi, un 2017. gada novembrī atjaunotā pils atkal ir atvērta jauniem, radošiem projektiem.

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts ar fotoattēliem no VEF muzeja un amatierkolektīvu arhīviem. Rādītājs adresēts ikvienam, kurš pēta kultūras dzīves attīstību galvaspilsētā padomju laikā un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, interesējas par valsts lielākā kultūras centra, kā arī atsevišķu kolektīvu darbību un mākslinieku personībām.