Informēs par Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoles rezultātiem turpmākās attīstības iecerēm

17. Maijs, 2018

Piektdien, 18. maijā, plkst. 13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā (R.Vāgnera ielā 5, 3. stāvā 302. kabinetā) Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas un Nekustamā īpašuma (Nometņu ielā 64) nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs kopā ar pretendenta pārstāvjiem informēs par Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas izsoles rezultātiem, turpmākās attīstības iecerēm un prasībām.


Āgenskalna tirgus un pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsole notiks 18. maijā plkst. 13.00.

Foto: publicitātes

Par izsoles dalībnieku bija iespēja kļūt juridiskai personai, personālsabiedrībai, komersantam (individuālais komersants vai komercsabiedrība). Piesakoties izsolei, pretendentiem bija jāiesniedz kredītiestādes vai finanšu iestādes izziņa par izsoles pretendenta brīvo līdzekļu rezervēšanu vai kredītresursu pieejamību vismaz 5 miljonu eiro apmērā, Āgenskalna tirgus attīstības plāns, kā arī citi nolikumā minētie dokumenti.

Topošajam nomniekam par pienākumu ir uzdots saglabāt Āgenskalna tirgus statusu, kā arī īstenot dažādas kultūras aktivitātes sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un apkaimes iedzīvotājiem, kas akcentē apkaimes identitāti. Tāpat nomniekam būs jānodrošina, ka prioritāri tiek ierādītas tirdzniecības vietas zemniekiem, kuri ražo un pārdod vietējo lauksaimniecības produkciju, piemēram, mājražotājiem un amatniekiem, kā arī mazumtirdzniecības dalībniekiem, kas nodarbojas ar ekoloģisko produktu tirdzniecību.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli “Āgenskalna tirgus” ēku nomnieks varēs sākt ekspluatēt tikai tad, kad tiks pabeigti ēkas atjaunošanas darbi, kas jāveic atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Būvniecības valsts kontroles biroja prasībām.