Iestājoties pavasarim, aicina sakopt savus īpašumus

6. Aprīlis

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, Rīgas pilsētas izpilddirekcijas aicina nekustamo īpašumu īpašniekus, valdītājus vai nomniekus sakopt savus īpašumus, nodrošinot bioloģisko, sadzīves un citu atkritumu savākšanu un izvešanu. Vienlaicīgi aicinām īpašu uzmanību pievērst ārkārtējās situācijas noteikto prasību ievērošanai darba procesā.


Diemžēl katru nedēļu izpilddirekciju darbiniekiem, pārbaudot pilsētas teritorijas, nākas saskarties ar atsevišķu nekustamo īpašumu īpašnieku un arī iedzīvotāju negodprātīgu rīcību.

Lai gan patlaban mēs visi atrodamies un strādājam situācijā, kāda iepriekš nav bijusi, lūdzam iedzīvotājus neizmantot dabas pamatnes, mežus, neapbūvētās teritorijas par nelegālajām atkritumu izgāztuvēm.

Apstāsimies un padomāsim par mūsu rīcības sekām!

Īpaši aicinām iedzīvotājus izvērtēt savu rīcību – katra izmestā cigarete, pudele, papīrs, iepakojuma maisiņš, riepas, būvgruži ir kāda konkrēta cilvēka bezatbildīga rīcība.

Atgādinām, ka par nesakoptu īpašumu, vietu mežā vai kur citur pilsētas robežās vienmēr aicinām arī ziņot pašvaldībai – pašvaldības sociālajos tīklos „Facebook” vai „Twitter”, kā arī rakstot uz e-pastu: rdai@riga.lv