Iesācējuzņēmēji var pretendēt uz jaunu Rīgas domes grantu

6. Augusts, 2018

Rīgas pašvaldība izveidojusi jaunu atbalsta programmu biznesa idejām, kas ir attīstības stadijas sākumā - "Rīgas drosmes grants". Iesācējuzņēmēji varēs saņemt 2000 eiro un Rīgas biznesa inkubatora mentora pakalpojumus.


Konkursa rezultātā grantus saņems 25 rīdzinieki, kas ar savu biznesa ideju piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā biznesa ideju konkursā "Ideju kauss". 2018.gadā Rīgas pašvaldības kopējais piešķirtais finansējums "Rīgas drosmes grantam" ir 50 000 euro. Granta izlietojumu administrēs Rīgā esošie augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, Banku augstskolas, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" un Biznesa augstskolas "Turība" – biznesa inkubatori. Granta saņēmēji sadarbībā ar biznesa inkubatora mentoriem attīstīs savu biznesa ideju, šim mērķim izmantojot piešķirto finansējumu.

Grantam drīkstēs pieteikties rīdzinieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un būs izturējuši konkursa "Ideju kauss" pirmo kārtu.

Rīdzinieki, kuri pretendēs uz “Rīgas drosmes granta” saņemšanu, savas biznesa idejas klātienē prezentēs Rīgas biznesa inkubatoru pārstāvjiem. Inkubatoru pārstāvji vērtēs ideju prezentācijas un ar ideju autoriem vienosies par gudru granta izlietojumu tālākai biznesa idejas attīstībai.

Pieteikšanās konkursam "Ideju kauss" norisinās līdz 7.septembrim mājaslapā www.idejukauss.lv. Interesenti ir aicināti aizpildīt un elektroniski iesniegt pieteikuma anketu, kurā jāsniedz informācija par biznesa ideju. 18.septembrī tiks paziņoti pieteikumu iesniedzēji, kuri izturējuši pirmo atlases kārtu. 

“Rīgas drosmes grants” konkursu administrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Informācijai par konkursu un tā gaitu var sekot līdzi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā un Facebook.

Foto: