Ierobežos satiksmi un gājēju kustību pie ēkas Peitavas ielā 7