Habad - Ļubavič draudze saņēms divus zemes gabalus, lai palīdzētu trūcīgiem

30. Janvāris, 2017

Pilsētas īpašuma komitejas sēdē pirmdien, 30.janvārī, deputāti atbalstīja vairāku zemesgabalu bez adreses Rīgā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – reliģiskajai organizācijai “Habad - Ļubavič draudze”.


Šāds lēmums pieņemts, lai sabiedrības interesēs veicinātu reliģiskās organizācijas “Habad - Ļubavič draudze” darbību labdarības, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas un izglītības veicināšanas  jomā.

Nododamais īpašums sastāv no zemesgabala bez adreses 38 kvadrātmetru platībā un zemesgabala bez adreses 1141 kvadrātmetru platībā.

Zemesgabali tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā ar līguma spēkā stāšanās dienu uz laiku, kamēr reliģiskajai organizācijai “Habad - Ļubavič draudze” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss vai līdz Firsa Sadovņikova ielas un Lāčplēša ielas vai to krustojuma pārbūvei, un/vai inženierkomunikāciju būvei, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.