Graustu Peitavas ielā sakārtos piespiedu kārtā

23. Novembris, 2018

21. novembrī Rīgas dome pieņēmusi lēmumu par Peitavas ielā 9/11 esošā grausta piespiedu sakārtošanu. Nams pieder vairākiem privātīpašniekiem un kopš 2012. gada tas ir klasificēts kā B kategorijas grausts.


Šī nama pārziņiem noteikts nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, veikt būves kultūrvēsturiskā novērtējuma aktualizāciju un iesniegt to departamentā.

Tāpat noteikts par pienākumu kopīpašniekiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā, uzsākt paredzētos ēkas bīstamības novēršanas darbus, demontējot vai nostiprinot nama bīstamās konstrukcijas.