Grausts Marijas ielā tiks sakārtots piespiedu kārtā

2. Novembris, 2017

Grausts Marijas ielā 6 beidzot tiks sakārtots. Kā informē Rīgas dome, māja tiks sakārtota piespiedu kārtā, bet visas izmaksas segs tās īpašnieki.


Sakarā ar to, ka Marijas ielas 6 kopīpašnieki nav izpildījuši 4.oktobrī pieņemtā domes lēmuma “Par būves Marijas ielā 6, daļas avārijas stāvokļa novēršanu” prasības, tad Rīgas domes Īpašuma departaments ir uzsācis ēkas sakārtošanu piespiedu kārtā.

Foto: Rīgas Domes Īpašuma Departaments

Lai nodrošinātu drošu gājēju un transporta kustības pārvietošanos, pie ēkas fasādes sāk uzstādīt sastatnes.

Foto: Rīgas Domes Īpašuma Departaments

Pēc tehniskās apsekošanas un izvērtēšanas, tiks nostiprināti vai demontēti fasādes bīstamie konstruktīvie elementi.

Nākamnedēļ tiks sasaukta operatīvā pašvaldības iestāžu sanāksme, lai klātienē pārliecinātos par paveikto vidi degradējošā īpašuma sakārtošanā.

Visu darbu izmaksas segs kopīpašnieki proporcionāli to īpašumā esošajam daļām.

Foto: Rīgas Domes Īpašuma Departaments