Graustam Kalnciema ielā 2B konservācija būs jāveic četru mēnešu laikā

14. Janvāris, 2019

Pirmdien, 14. janvārī, notikušajā Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti, uzklausot pieaicināto ekspertu ziņojumus un īpašnieka paskaidrojumus, nolēma, ka grausta Kalnciema ielā 2B konservācija būs jāveic četru mēnešu laikā.


Uz Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja jautājumu par to, vai īpašnieki plāno saglabāt ēkas fasāžu vēsturisko izskatu, grausta īpašnieku SIA "Novira Capital" pārstāvis atbildēja izvairīgi. Tādēļ RD Īpašuma departamenta sagatavotajā lēmumprojektā noteiks ne vēlāk kā četru mēnešu laikā noslēgt nama atjaunošanas būvprojekta izstrādes līgumu, kas paredz būves ielas fasāžu atjaunošanu iepriekšējā izskatā, atbilstoši veiktajiem 3D uzmērījumiem.

Sagatavotais lēmumprojekts paredz nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, uzsākt būves konservācijas darbus un pilnībā pabeigt ēkas konservāciju ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Tāpat lēmumprojekts paredz ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu par ēkas pārbūves vai atjaunošanas darbu būvprojekta izstrādi, sešu mēnešu laikā to minimālā sastāvā saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē un 14 mēnešu laikā uzsākt būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpildi. Tāpat 18, bet ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, pilnībā jāizprojektē un jāuzsāk nama atjaunošana.

Būves pilnīgas sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā divdesmit četru mēnešu laikā pēc būvatļaujas, kurā veiktas atzīmes par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemšanas, bet ne vēlāk kā četrdesmit sešu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Lēmumprojekts par piespiedu sakārtošanu tiks izskatīts nākamajā Rīgas domes sēdē.