Goda zīmi “Gada policists 2018” saņems Māris Maļinovskis

20. Decembris, 2018

Šodien, 20. decembrī, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja atbalstīja Goda zīmes “Gada policists” piešķiršanu Rīgas pašvaldības policijas inspektoram Mārim Maļinovskim.


Māris Maļinovskis Rīgas pašvaldības policijā (RPP) strādā no 2013.gada un amata pienākumus pilda RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā.

Viņš ikdienā veic profilaktisko un izglītojošo darbu ar bērniem, novērš likumpārkāpumus pusaudžu vidū, bērnus tiesiski izglītojot, līdz ar to veicina bērnu orientāciju uz sabiedriskām un vispārcilvēciskām pamatvērtībām – izglītību, ģimeni, darbu un veselīgu dzīvesveidu.

2018. gadā Māris Maļinovskis organizēja 450 izglītojošas lekcijas Rīgas pilsētas izglītības iestādēs par tēmām: “Drošības un kārtības noteikumi uz ielas”, “Tavas personīgās drošības noteikumi”, “Drošības un kārtības noteikumi internetvidē”, “Skolēnu pienākumi, tiesības un atbildība”, “Drošības noteikumi mājās”, “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”, “Atkarība, atkarības vielu lietošanas sekas un atbildība”, “Nepilngadīgo juridiskā atbildība”, “Kā nekļūt par cilvēku tirdzniecības upuri” un “Personas datu aizsardzības noteikumi”.

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” darbiniekiem izstrādātā projekta ietvaros Māris Maļinovskis 2018. gadā novadīja 17 mācību stundas Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 395 audzēkņiem, iepazīstinot bērnus ar ceļu satiksmes drošības jautājumiem īpaši aprīkotā “Drošības busiņā”, un organizēja “Mobilās drošības stundas”, kuru ietvaros kopā ar satiksmes kontrolieriem tiek stāstīts par uzvedību sabiedriskajā transportā, drošību un citiem noteikumiem.

Māris Maļinovskis, pildot darba pienākumus, izrāda iniciatīvu, nepārtraukti pilnveido savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, viņš ir iemantojis bērnu, skolēnu un viņu vecāku uzticību, tādējādi veicinot iedzīvotāju uzticību arī Rīgas pašvaldības policijai.