Eiropas pilsētas pārņem Rīgas praksi, veidojot NVO namus

18. Decembris, 2018

Lai izveidotu NVO namus citās Eiropas pilsētās, divu gadu garumā tiks realizēti pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi. Rīga ir vadošais partneris šajā procesā.


Pirmās piecas Eiropas pilsētas -  Sirakūzas (Itālija), Santa Pola (Spānija), Dubrovnika (Horvātija), Espo  (Somija) un Braitona (Lielbritānija) projekta gaitā, ņemot vērā vietējo kontekstu, sekos Rīgas piemēram un ar NVO nama piemēra palīdzību veidos stabilas NVO atbalsta un sadarbības platformas.

URBACT programma kā darba metodes atbalsta tīklošanos, pieredzes apmaiņu, zināšanu apguvi un dalīšanos ar zināšanām gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Nozīmīgākās projekta aktivitātes būs starptautiskās mācību vizītes un semināri, kuru saturs būs veltīts, izpētot un iedziļinoties kādā NVO un pašvaldībām aktuālām tēmām un savstarpēji apzinot labās prakses un praktiskos piemērus, mācoties vienam no otra. Vietējā mērogā katrā pilsētā darbosies vietējās atbalsta grupas, kuru uzdevums būs līdzdarboties, piedalīties semināros un iegūtās zināšanas pielietot dzīvē.

Projekta ACTive NGOs sauklis vēsta – “Aktīvas NVO – spārni, kas stiprina un iedvesmo iedzīvotājus!”. Iecerēts, ka projekta gaitā iedvesmu gūs sadarbības partneri un visi projektā iesaistītie!

Projektu Latvijā īsteno un uzrauga Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.