Dzīvokļa remonts: ar ko jāsāk?

9. Aprīlis, 2019

Kad aiz loga pamazām daba izdaiļojas ar krāsām, tā vien gribas arī mājokli padarīt košāku un svaigāku. Kas jāzina, pirms uzsākat remontdarbus dzīvoklī? Lasiet "Rīgas namu pārvaldnieka" speciālistu padomus.


Ja tiek veikts kosmētiskais remonts, nemainot telpu lietošanas veidu un telpu plānojumu, neskarot nesošās un nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas, nemainot skaņas izolāciju vai pārsegumus starp stāviem, remonta darbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo. Pirms uzsākat remontdarbus, lai atbrīvotos no tā laikā radītajiem atkritumiem, jāpasūta speciāls atkritumu izvešanas konteiners. Par būvniecības atkritumiem tiek dēvēti atkritumi, kas radušies būvniecības, ēku renovācijas vai nojaukšanas rezultātā, kā arī pārpalikumi un bojātie materiāli, kas radušies celtniecības procesā vai materiāli, kas būvlaukumā tiek izmantoti īslaicīgi.

Sīkāk par to lasiet šeit.