Drīzumā gaidāms atkusnis: kam jānosit lāstekas

1. Marts, 2018

Saulīte silda, sinoptiķi prognozē, ka sals drīzumā samazināsies. Un, kad sāksies atkusnis, kupenas pārvērtīsies peļķēs un lāstekas sāks krist no jumtiem. Uz galvas krītošs ledus var kļūt par nopietnu traumu vai pat nāves iemeslu, tāpēc atgādinām, kā pienākums ir lāsteku nosišana no jumtiem.


Kurš tīra sniegu pagalmos un no dzīvojamo māju jumtiem?

Par ietvju un jumtu sakopšanu atbild tieši ēku īpašnieki. Tā ir paredzēts Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 125. Gandrīz neviena teritorija kvartālu iekšpagalmos nepieder Rīgas domei. Šo teritoriju īpašnieki ir privātpersonas vai paši iedzīvotāji.

Par tīrīšanu atbild šo personu ieceltie pārvaldnieki.

Arī namu pārvaldes (gan privātās, gan municipālās) tiek uzskatītas par pārvaldniekiem. Nereti namu pārvaldnieki ir fiziskas personas. Dažkārt par teritorijas un jumta sakopšanu atbildību ir uzņēmies nomnieks, ja tā ir noteikts attiecīgajā nomas līgumā. Tomēr, lai kura būtu atbildīgā persona, uz visiem attiecas vieni un tie paši noteikumi. Tajos cita starpā ir teikts, ka namu pārvaldnieki, īpašnieki un nomnieki nodrošina:  

  • sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; 
  • situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošina bīstamo vietu norobežošanu, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;
  • informācijas par īpašuma pārvaldnieku izvietošanu ēkas kāpņu telpā, norādot arī kontaktinformāciju.

Pievērsiet uzmanību – balkonu un lodžiju atbrīvošana no lāstekām ir daļa no kopējiem ēkas apkalpošanas darbiem, par ko atbild pārvaldnieki, nevis mājas iedzīvotāji.   Ja redzat, ka nav notīrīta ietve vai pie ēkas jumta karājas lāstekas, zvaniet sava rajona izpilddirekcijai vai Rīgas pašvaldības policijai. Tur palīdzēs tikt skaidrībā par to, kam pieder attiecīgā teritorija un kas atbild par tās sakopšanu.

Ja ieraugāt lāstekas vai sniega blāķus uz skolu vai bērnudārzu jumtiem, informējiet par to attiecīgās izglītības iestādes administrāciju. Tas ir svarīgi, jo runa ir par bērnu drošību. Tāpat jārīkojas, ja pie skolas ietves vietā ir izveidojusies īsta „slidotava”.

Sods līdz 1400 eiro

Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz administratīvos sodus par savlaicīgu ietvju neattīrīšanu no sniega un apledojuma. Maksimālais sods fiziskajām personām var sasniegt 350 eiro, bet juridiskajām personām – 1400 eiro. Rīgas dome atgādina – ja iedzīvotājiem rodas zaudējumi netīrītu ietvju vai māju jumtu dēļ, viņi var vērsties pret apsaimniekotājiem civiltiesiskā ceļā. Par negadījumiem nekavējoties jāziņo Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai vai pašvaldības policijai. Juridiskas konsultācijas var saņemt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, iepriekš piesakoties pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800.