Diskutēs par Latvijas iespējām apgūt Eiropas Drošības fonda līdzekļus

6. Marts

Trešdien, 7. martā, plkst. 9.30 Rīgas domes (Rātslaukums 1) sēžu zālē sāksies iesaistīto pušu dialogs „Eiropas Savienība investē mūsu drošībā”, kuru organizē Rīgas dome sadarbībā ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.


Klātesošos uzrunās Rīgas domes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Dialogu atklās Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētājs un Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā loceklis Dainis Turlais. Viņš ir arī Reģionu komitejas ziņotājs par atzinuma projektu „Priekšlikums par Eiropas Aizsardzības fondu”.

Pasākumā aicināti piedalīties vietējie uzņēmēji, zinātnieki, augstskolu pārstāvji, politiķi, vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji. No ES institūcijām dalīties ar informāciju un uzrunāt pasākuma dalībniekus ieradīsies Eiropas Komisijas, ES Reģionu komitejas, Eiropas Aizsardzības Fonda un Eiropas Investīciju Bankas pārstāvji. Savu dalību diskusijā apstiprinājuši Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, industrijas, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta pārstāvis Macijs Šimaņskis (Maciej Szymanski), LR Aizsardzības ministrijas Politikas direktors - valsts sekretāra vietnieks Jānis Karlsbergs, SIA „DATI Group” valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis, Eiropas Reģionu komitejas pārstāvis Arnolds Abramavičs (Arnoldas Abramavičius), Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un Rīgas Stradiņa universitātes docents Māris Andžāns, Eiropas Investīciju bankas Inovāciju un konkurētspējas direktors Gunars Muents (Gunnar Muent), Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna, „Rīgas kuģu būvētava” padomes loceklis Gaidis Zeibots un citi.

ES pašlaik saskaras ar arvien lielāku kaimiņvalstīs valdošo nestabilitāti un konfliktiem, un parādās aizvien jauni drošības apdraudējumi. Domājams, ka šis stāvoklis tuvākajā laikā nemainīsies. Iedzīvotāji aizvien vairāk paļaujas, ka Eiropa gādās par viņu aizsardzību gan pašu mājās, gan aizrobežā, jo šīs briesmas ir tādas, ko neviena dalībvalsts nevar uzvarēt viena pati. Jau 2016. gadā Eiropas Savienība lika pamatus spēcīgākai Eiropas aizsardzības politikai un Eiropas Aizsardzības fonds, kuru Eiropadome atbalstīja 2016. gada decembrī, koordinēs, papildinās un vairos valstu ieguldījumus aizsardzības vajadzību izpētē, prototipu izstrādē un aizsardzības iekārtu un tehnoloģiju iegādē.

Neraugoties uz to, ka pēdējos gados jau īstenotas vairākas iniciatīvas, Eiropas aizsardzības rūpniecībā tomēr netiek pietiekami un kvalitatīvi investēts nākotnes aizsardzības tehnoloģiju izstrādē un iepirkumā. Dalībvalstu sadarbība nav pietiekama, jo vairāk nekā 80 % iepirkumu un vairāk nekā 90 % pētniecības un tehnoloģijas projektu notiek tikai vienas valsts ietvaros. Nepietiekama koordinācija aizsardzības nozarē noved pie nodokļu maksātāju naudas nelietderīgas izmantošanas, liekas dubultošanās un neoptimālas aizsardzības spēku izvietošanas. Lai izveidotu kopīgas aizsardzības spējas, ir vajadzīga lielāka solidaritāte, tostarp arī izmantojot ES budžetu.

Dialogā tiks pārrunātas divas galvenās tēmas – kā Eiropas Savienība aizsargā tās iedzīvotājus un pastiprina drošību pie mūsu robežām un Eiropas Savienības piedāvātās finanšu iespējas, lai atbalstītu katras dalībvalsts militāro industriju.

Dialoga noslēgumā tiks atklāta Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas pieciem pastāvēšanas gadiem veltītā Latvijas drošības un aizsardzības klastera plakātu izstāde.

Laipni aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties pasākumā!