Brīvības ielas remonts tuvojas noslēgumam

28. Augusts, 2017

Lai paaugstinātu siltumapgādes drošību, nodrošinātu siltuma patērētājiem mūsdienu prasībām atbilstošu komforta līmeni un spētu savlaicīgi pieslēgt potenciālos klientus centralizētai siltumapgādes sistēmai, AS “RĪGAS SILTUMS” šogad turpina pērn uzsāktos apjomīgos siltumtīklu rekonstrukcijas darbus Brīvības ielā.


Uz šo brīdi paveikti jau 91,3% no visiem darbiem.

Foto: Rīgas Siltums

Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 1.septembrim, tie tiek veikti pa posmiem, un kopš remontdarbu uzsākšanas šī gada 5.jūnijā līdz 28.augustam ir paveikti šādi darbi:

  • izrakti un demontēti vecie cauruļvadi: 1768 m,
  • samontēti jaunie cauruļvadi: 1762 m,
  • aizbērts: 1702 m, no tiem atjaunots ceļa segums (noasfaltēts): 1667 m. 

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums

Foto: Rīgas Siltums