Botāniskajā dārzā notiks interesantas lekcijas bērniem

31. Augusts, 2017

Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas Universitātes (LU) Botāniskais dārzs paplašina izglītojošo aktivitāšu klāstu, piedāvājot jaunas tematiskās nodarbības skolēniem.


Rudens LU Botāniskajā dārzā ir ieradies ar labām ziņām visiem, kuri vēlas izzināt dabu. Tagad dārzā iespējams nostiprināt un papildināt skolā gūtās zināšanas par dažādu ekosistēmu augu valsti un to daudzveidību, izzināt indīgos un ārstniecības augus mums apkārt, ielūkoties eksotisko augļu pasaulē un padziļināt izpratni par daudzām citām botānikas tēmām aizraujošā veidā.

Tematiskās nodarbības LU Botāniskajā dārzā veidotas ar mērķi padziļināti apgūt kādu no plašajām botānikas tēmām. Nodarbību laikā dalībnieki saistošā veidā apgūst teoriju, ka arī nostiprina un papildina iegūtās zināšanas, spēlējot dažādas tematiskās spēles, pildot darba lapas, darbojoties praktiski un dodoties ekskursijās pa LU Botāniskā dārza teritoriju.

Šobrīd LU Botāniskajā dārzā pieejamas sekojošas tematiskās mācību stundas:

  • Augu augļi un sēklas;
  • Ārstniecības un indīgie augi mums apkārt;
  • Eksotiskie augļi;
  • Koki un krūmi;
  • Ekosistēmas: purva augu pasaule;
  • Ekosistēmas: pļavas augu pasaule;
  • Ekosistēmas: ūdensaugu pasaule;
  • Ekosistēmas: meža augu pasaule;
  • Ekosistēmu daudzveidība;
  • Augu audu kultūras.

Ar detalizētāku tematisko mācību stundu satura aprakstu var iepazīties šeit. Tematisko nodarbību saturu var pielāgot grupas dalībnieku zināšanām un vecumam. Pieteikties dalībai tematiskajās nodarbībās var katrs, kurš vēlas dziļāk izprast kādu no botānikas tēmām, taču vispiemērotākās tās būs visa vecuma skolēniem.

Nodarbību nepieciešams pieteikt vismaz piecas darba dienas iepriekš. Nodarbībai var pieteikties, rakstot uz agnese.reke@lu.lv vai zvanot uz 67450860 (Agnese Reķe).