Bīstamo graustu Marijas ielā 6 norobežos no kājāmgājējiem un satiksmes dalībniekiem

3. Oktobris, 2017

Tikko kā piektdien tika pieņemts lēmums par slavenākā galvaspilsētas grausta – Marijas ielas 6 stūra mājas – renovāciju, gadījusies ārkārtas situācija: uz ielas braucamās daļas un trotuāra no degradētās ēkas jumta nokrituši fasādes fragmenti. Neviens nav cietis, taču drošības pasākumi tika veikti nekavējoties: līdz 9. oktobrim ap ēku tiks uzstādītas sastatnes un tunelis kājāmgājējiem.

 


Pirmdien, 2.oktobrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja sasauca atbildīgo Rīgas pašvaldības departamentu operatīvo sanāksmi, lai steidzami novērstu pārvietošanās bīstamības riskus satiksmes dalībniekiem un gājējiem, kuri dodas garām Marijas ielas 6 graustam.

Foto: Riga.lv

Atbildīgās personas ieradās notikuma vietā, lai izvērtētu situāciju. Līdz brīdim, kad ieradās komisija, uz ielas nokritušie fasādes un jumta fragmenti bija rūpīgi savākti liekšķerēs. Bet tas nekā neatrisināja pastāvošo problēmu. Graustam jau ilgus gadus nepieciešams kapitālremonts: logi ir izsisti, pagraba griesti ir iebrukuši, gan iekšēji, gan ārēji ēkas bēdīgais stāvoklis ir redzams pat neprofesionāļiem, bet pagalmā jūtama nepatīkama puvuma smaka.

Foto: Riga.lv

Operatīvās sanāksmes dalībniekus īpašnieku pārstāvis Aleksandrs Meikšēns informēja, ka svētdien no jumta nogāzās daļa no brandmūra jumta  dakstiņiem.

Lai garāmgājējiem un satiksmes dalībniekiem pārvietojoties gar šo īpašumu būtu droši, ir nekavējoties jāveic visas darbības, kas novērš jebkādus bīstamības riskus. Marijas ielas 6 īpašniekiem ir uzdots nekavējoties, līdz 9.oktobrim, ap vēsturisko ēkas fasādi uzstādīt sastatnes un novērtēt vēsturiskas fasādes tehnisko stāvokli. Tikai sertificēta restaurācijas speciālista uzraudzībā, saskaņojot ar Valsts kultūras un pieminekļu inspekciju,  noņemt tās detaļas, kuras ir bīstamas un var nokrist. Uz ietves ir jāuzstāda gājēju tunelis. Ja šīs darbības no īpašnieku puses noteiktā termiņā netiks veiktas, tad Rīgas domes Īpašuma departamentam būs jāizpilda domes lēmums par piespiedu sakārtošanu un šim mērķiem iztērētie pašvaldības līdzekļi tiks pieprasīti no īpašniekiem.

Svētdien no Marijas ielas 6 dzīvojamās ēkas, kas ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve, uz ietves un ielas braucamās daļas nokrita fasādes fragments. 

Rīgas domes Īpašuma departamentam tika uzdots sagatavot domes lēmuma projektu par Marijas ielas 6 vidi degradējošās būves piespiedu sakārtošanu.

Foto: Riga.lv

Vietējās arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.7851 vairāku gadu garumā ir izpelnījies “Rīgas slavenākā grausta” nosaukumu. Īpašumu veido zemes vienība 1432 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka un pagrabs zem pagalma. Dzīvojamai ēkai ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve un tās īpašniekiem ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma likme. Vienlaikus īpašniekiem vairākkārt ir uzdots veikt nepieciešamos ēkas konservācijas darbus un saglabāt visas vēsturiski nozīmīgās ēkas detaļas.

Nokritušie fasādes fragmenti, savākti no braucamās daļas
Foto: Riga.lv

Piecstāvu dzīvojamā ēka Marijas ielā 6 ir celta 1904. gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta. Pašlaik ēka pieder Igaunijas pilsonim Tomasam Tūlem un Ludmilai Baumanei. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un vienlaicīgi UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Foto: Riga.lv

Starp citu, jau vairākus gadus īpašniekiem pēc Vidi degradējošo būvju komisijas lēmuma nākas maksāt par Marijas ielas 6 arhitektūras pieminekļa briesmīgo stāvokli paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa formā – 3% no kadastrālās vērības, kas sastāda vairāk nekā 17 203 eiro gadā (iepriekšējo 480 eiro vietā). Neskatoties uz to, tikai šoruden Rīgas pilsētas būvvaldei tika iesniegts projekts par daļēju ēkas renovāciju. Paredzētās izmaksas ir 500 tūkstoši eiro. Kā apliecina īpašnieki, paredzēta pilnīga ēkas fasādes renovācija, pagaidu jumta un pagaidu ūdensnecaurlaidīgu logu uzstādīšana. Faktiski ēka netiks pilnībā atjaunota, bet tiks veikti tikai konservācijas darbi.  

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv

Foto: Riga.lv