Bērns slikti mācās. Kā var palīdzēt ergoterapeits?

13. Septembris, 2018

Bērns nespēj nosēdēt uz vietas, sakoncentrēties lasīšanai, bet, ja raksta sacerējumu, tad nevar uzrakstīt vairāk par trim rindiņām. Vecāki valdās, lai nekliegtu, domājot, ka problēma ir slinkumā un nepaklausībā. Taču ne vienmēr pacietības un uzmanības trūkums ir rakstura īpašība. Iespējams, tās ir veselības problēmas, ar kurām Rīgas veselības centrā palīdzēs ergoterapeits un īpaša kongnitīvo funkciju novērtēšanas programma.


Pēc vasaras brīvdienām, kad tiek uzsāktas gaitas pirmsskolas vai skolas iestādē, jaunā mācību līmenī – piemēram, nākamajā klasē, vai arī mainīta klase vai skola,  bērnam var parādīties koncentrēšanās, uzmanības noturības, pacietības u.c. problēmas, kas pirms tam nebija novērotas un bez kuru risinājuma sekmīgs apmācību process nav iedomājams.

Nereti vecākiem liekas, ka bērnam ir vienkārši ‘briesmīgs’ raksturs, viņš galīgi neprot uzvesties un ‘saņemties’, taču nereti tie var būt arī nopietnāki veselības traucējumi, piemēram, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, redzes lauka traucējumi u.c., un  to tad programma palīdz noteikt un arī risināt. Taču svarīgi uzsvērt, ka programma ir paredzēta un noderīga arī praktiski veseliem bērniem.

Ergoterapeits ir speciālists, kura darbs virzīts uz cilvēka maksimālu adaptaciju apkārtējā vidē. Bērniem ergoterapeits māca patstāvību, uzvedību ikdienas dzīvē un prasmes, ko skolā ir grūti apgūt patstāvīgi - griezt ar šķērēm, zīmēt ar zīmuli, pareizi turēt pildspalvu, palīdz ievērot dienas režīmu, utt. Dara visu iespējamo, lai bērns sociālā vidē, kurā viņš uzturas katru dienu, justos vienlīdzīgs apkārtējiem.

Vairākās Rīgas veselības centra filiālēs – “Imantā”, Iļģuciemā”, ‘Torņakalnā” un “Ķengaragā” ergoterapeita praksē tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas, proti, datorizēta izziņas skrīninga un terapijas programma RehaCom latviešu un krievu valodā, kas ir viegli lietojama un piemērota gan bērniem no 6 gadu vecuma, gan arī cita gadagājuma cilvēkiem, t.sk., personām gados – piem., tiem, kuri pārcietuši, insultu, kuriem ir dažādi izziņas funkciju un adaptācijas traucējumi. utt. 

Ergoterapeits ar RehaCom programmas palīdzību var gan novērtēt personas izziņas spējas un diagnosticēt iespējamos kognitīvos traucējumus, gan arī veikt atbilstošu, konkrēti viņam pielāgotu terapiju izziņas funkciju veicināšanai.

Sabīne Maciase, SIA “Rīgas veselības centrs” ergoterapeite: “Strādājot ar klīniski pierādīto un zinātniski pamatoto RehaCom programmu, ergoterapeits mazā pacienta novērtējumam jeb viņa izziņas skrīningam izmanto 9 moduļus: modrības, dalītās uzmanības, selektīvās uzmanības, darba atmiņas, telpiskās skaitļu meklēšanas, vārdu atmiņas, loģiskās domāšanas, vizuālā lauka un vizuālās skenēšanas. Svarīgi, ka ergoterapeits ne tikai skrīninga noslēgumā iegūst datus un salīdzina konkrētā bērna rezultātus ar vidējo rādītāju atbilstošajā populācijas vecuma grupā, bet arī visa novērtējuma procesa gaitā ‘saņem’ no programmas nepārtrauktu analīzi, tūlītēju atgriezenisku saikni un, kas pats galvenais, specifiskus terapijas moduļus (to ir vairāk par 20) traucēto (gan vienkāršo, gan sarežģīto kombinēto) kognitīvo funkciju uzlabošanai ar uzdevumiem, kas automātiski adaptēti atbilstoši to veicēja spējām.”

Vecākiem varētu šķist – atkal un arī te tās jaunās tehnoloģijas, atkal tie datori, kuri, saprotams, visai lielā mērā vainojami pie bērnu un jauniešu nespējas ilgstoši fokusēties uz vienu lietu, pacietīgi iedziļināties veicamajā darbā vai uzdevumā un koncentrēties to izpildei. Taču pēc fizioterapeites domām tā ir tomēr visai svarīga priekšrocība, ka šī programma ir datorizēta – ar to strādājot, bērns vai jaunietis jūtas ērti un brīvi, jo atrodas un darbojas sev labi zināmā un ierastā vidē, tāpēc viņa iesaistīšanās līmenis ir augsts. Kaut dažubrīd darbs ar programmu var šķist kā spēle, praktiski tas tā nav - veicamo uzdevumu sarežģītību programma automātiski pielāgo konkrētā lietotāja spējām un uztveres ātrumam, tāpēc patiesībā visu laiku norit intensīvs un fokusēts domāšanas, uztveres treniņa process.

Datorizēto izziņas skrīninga un terapijas programmu RehaCom, ko speciālisti pasaulē izmanto jau vairāk nekā 25 gadus, izveidojusi Vācijas kompānija “Hasomed GmbH”, sadarbojoties ar zinātniekiem, ārstiem un funkcionālajiem terapeitiem, to regulāri attīstot un pārbaudot tās efektivitāti neskaitāmos pētījumos, kas liecina, ka, salīdzinājumā ar tradicionālām pieejām, datorizētai izziņas terapijai ir potenciāls ieņemt svarīgu lomu izziņas funkciju uzlabošanā, piedāvājot ātrāku rezultātu analīzi un efektīvāku mērķu sasniegšanu.

Lai uzzinātu par pieraksta iespējām un pieteiktu vizīti, lūdzu, sazinieties ar Rīgas veselības centra filiāļu rehabilitācijas nodaļu koordinatoriem – koordinātes lapas www.rigasveseliba.lv sadaļā “Kontakti”. Informācijai un pierakstam arī šīs koordinātes: 20028801, 8801; pieraksts@rigasveseliba.lv.