Bērns bēg no stundām: skolas var saņemt finansējumu, lai palīdzētu šādiem skolēniem

9. Novembris, 2018

Katrā skolā ir bērni, bet biežāk pusaudži, kuri bēg no stundām. Iemesli ir dažādi: sākot ar nepatikšanām ģimenē, beidzot ar konfliktu ar pasniedzēju, vai psiholoģiskas problēmas, kas kļuvušas par nespēju atbildēt visas klases priekšā. Taču secinājums ir viens: bērns riskē nesaņemt attestātu, kas nozīmē, ka viņš riskē zaudēt daudzas nākotnes iespējas. To, kā palīdzēt šādiem skolēniem, piedāvā Eiropas projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.


Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) īstenos līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1.-4. kursu studenti. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un apkaimju pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Šajā mācību gadā projektā piedalās 61 no 114 Rīgas izglītības iestādēm.

Ko tas nozīmē skolēniem?

Kā mēs zinām, ne visiem bērniem patīk iet uz skolu. Viņi bēg no stundām tāpēc, ka, piemēram, viņiem nepadodas matemātika, citiem nepatīk publiski skaitīt dzejoļus, citiem ir pastāvīgi nelabvēlīgi mājas apstākļi un skolas apmeklējumam vecāki nepievērš uzmanību, citi cieš no disgrāfijas vai disleksijas un ar grūtībām apgūst materiālus tādā formā, kādā tie tiek pasniegti nodarbībās.

Tieši šādos gadījumos arī var palīdzēt šis projekts. Pagājušā gada sākumā 830 5.-12. klašu (tostarp vakarskolu) skolēni, kuri kavējuši stundas objektīvu un neobjektīvu iemeslu dēļ, kuriem bijušas grūtības mācībās, konflikti ar pedagogiem un klasesbiedriem, vai arī skolu nav apmeklējuši ģimenes vai veselības problēmu dēļ, mācījušies individuāli, pēc katram skolēnam tās pašas skolas skolotāju īpaši izstrādāta plāna.

Tas ir, bērns, kurš nav spējis saprast matemātiku latviešu valodā (piemēram, imigrantu bērns) vai nav spējis orientēties terminoloģijā fizikā, ir palicis uz individuālām nodarbībām ar skolotāju un apguvis priekšmetu viņam pieejamā formā un tempā. Tāpat atbalstu skolēniem sniedz psihologi un sociālie pedagogi. Ļoti bieži atklājas, ka cīņai ar stundu kavēšanu nepieciešama ne tikai palīdzība mācībās, bet arī sadzīves problēmās. Daudzi bērni projekta ietvaros bez maksas saņēmuši brokastis, launagus un pat vakariņas. Bērniem no piepilsētām, kuri mācās Rīgā, apmaksāts transports (aptuveni 35 eiro), bet citiem arī mācībām nepieciešamie piederumi (līdz 25 eiro semestrī).

Projektā piedalās arī bērni ar īpašām vajadzībām un apdāvināti bērni, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir ignorējuši kolektīvās nodarbības. Tā rezultātā papildus bezmaksas individuālās stundas ar pedagogu, kas ir līdzvērtīgas nodarbībām ar privātskolotāju, novērtējuši gan paši bērni, gan vecāki.

Dalībai projektā nepieciešama vecāku piekrišana. Un, ja skolā tiek piedāvāts šāds individuāls mācību plāns, nevajag domāt, ka ar jūsu bērnu kaut kas nav kārtībā. Tieši otrādi - tie bērni un vecāki, kuri jau piedalījušies projektā, apliecina, ka bērns atvēries no pavisam citas puses, atklātas spējas, par kurām nav nojautuši pat vecāki, un viss tikai tāpēc, ka šim skolēnam nepieciešams ciešāks kontakts ar skolotāju.

Kā šo projektu vērtē skolas?

Valija Jasulaņeca, projekta PuMPuRS korrdinatore Rīgas 46. vidusskolā:

Mums šis ir jau otrais gads, kad piedalāmies projektā PuMPuRS: mēs bērnus projektam sākām piesaistīt pagājušā gada otrajā semestrī.

Izrādās, ka bērnu, kuriem mācībās nepieciešama individuāla palīdzība, ir ļoti daudz un skolas nevar nodrošināt atbalstu visiem. Ja pagājušajā gadā individuāli pēc stundām tika apmācīti 20 bērni, tad tagad viņu ir jau apmēram 30. Jo mēs esam apkaimes skola, kurā mācās ļoti dažādi bērni. Bet es neteiktu, ka ir kaut kādi īpaši bērni, kuriem mācības kopumā padodas smagi. Mums projektā PuMPuRS ir nonākuši cilvēki, kuri profesionāli nodarbojas ar sportu vai mūziku vai, piemēram, bieži slimo, tāpēc palaiž garām lielu skaitu stundu. Tāpat ir skolēni, kuriem ir problēmas ar noteiktiem priekšmetiem. 

Faktiski PuMPuRS ir individuālas nodarbības, kas līdzinās privātstundām. Taču galvenā atšķirība ir tā, ka nodarbības skolā vada mācību iestādes skolotāji un tas notiek bez maksas.

Gada sākumā mēs paziņojām skolotājiem par to, ka pastāv šāda programma un pēc tam pedagogi paši izvēlējās bērnus, kuriem pēc viņu domām individuāla palīdzība nepieciešama visvairāk. Jau pēc pieredzes varam teikt, ka visbiežāk nepieciešamas papildstundas matemātikā un latviešu valodā. Reizēm pieklibo arī fizika un ķīmija.

Pagājušogad mēs bērniem programmas PuMPuRS ietvaros sniedzām trīs stundas nedēļā. Turklāt priekšmeti bija visdažādākie. Šogad, lai nepārslogotu bērnus, mēs skatāmies, kur bērnam visvairāk trūkst zināšanu un rīkojam 1-2 stundas nedēļā, bet reizēm arī katru otro nedēļu.

Es uzskatu, ka projekts ir brīnišķīgs, bet nepietiek resursu, jo skolotāju ir tik, cik to ir. Bet bērnu, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts – daudz.

Natālija Pozdiševa, projekta PuMPuRS korrdinatore Rīgas speciālajā internātpamatskolā:

Mūsu skola ir paredzēta bērniem ar garīgiem traucējumiem, veselības problēmām un mācīšanās traucējumiem. Mācību saturs abās programmās atbilst mācībām vispārizglītojošajās skolās. Bērni mācību programmu apgūst klasēs ar mazāku audzēkņu skaitu, pateicoties individuālai pieejai un labošanas stundām.

Galvenais programmas uzdevums ir darīt visu iespējami, lai bērns nepamestu skolu priekšlaicīgi. Veselības problēmas rada problēmas materiālu apgūšanā. Programma PuMPuRS ir paredzēta bērniem, kuriem ir ne tikai problēmas ar mācībām un uzvedību, bet arī ar vecākiem. Tāpēc pirms sastādīt individuālu plānu, mēs izvērtējam visus kritērijus. 

Kad par projektu pastāstām vecākiem, viņi neatsakās. Pedagogi un vecāki ir ieinteresēti tajā, lai bērns piedalītos programmā. Un pēc 2017./2018. mācību gada pieredzes varu teikt, ka ar rezultātiem ir apmierināti gan vecāki, gan bērni un priekšmetu skolotāji, kuri novērojuši akadēmisko sasniegumu pieaugumu un komunikācijas uzlabošanos ar noteiktiem skolēniem. Svarīgi, ka programmas ietvaros bērni var strādāt ne tikai ar skolotājiem, bet arī ar psihologu, kuram viņi pavisam konfidenciāli var pastāstīt par savām problēmām. Jo reizēm akadēmiskās problēmas rada psiholoģiskie faktori.

Programmā bērns piedalās veselu gadu. Un tie, kuri piedalījušies pagājušajā gadā, turpina apmācības šogad. Ja pagājušajā gadā programmā PuMPuRS piedalījās 31 bērns, tad šogad to dara jau 41 bērns.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.