Bāriņtiesa: par ko visbiežāk konfliktē vecāki

4. Jūlijs, 2017

Vecāki šķiroties nereti nespēj savstarpēji norunāt, ar kuru no vecākiem dzīvos bērns un kā viņu audzināt. Domstarpības rodas par visdažādākajām jomām – kādā skolā mācīties, ar kādu uzvārdu dzīvot, pie kāda ģimenes ārsta vērsties… Rīgas bāriņtiesa portālam riga.lv sagatavojusi vecāku, kas bērnu neaudzina kopā, biežāko domstarpību iemeslu statistiku.


Gadījumos, ja vecāki nespēj vienoties par bērna dzīvesvietu, saskarsmi vai vēlas noteikt atsevišķu aizgādību, viņi vēršas tiesā - pilsētas. Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu, kas kalpo kā viens no pierādījumiem lietā, lai pilsētas tiesa varētu pieņemt gala lēmumu. 

Citos strīdu gadījumos vecāki var vērsties uzreiz bāriņtiesā ar iesniegumu.

Viens no izplatītākajiem konfliktu iemesliem – bērna uzvārds.

Piemēram, bērna māte ir precējusies vēlreiz un mainījusi savu uzvārdu, vēlas, lai arī bērnam būtu tāds pats uzvārds. Tēvs ir kategoriski pret. Tad māte vēršas bāriņtiesā ar lūgumu pieņemt lēmumu. Bāriņtiesa izskata iesniegumu un pieņem lēmumu, kas atbilst bērna interesēm. 2014. gadā Rīgas bāriņtiesā bija ierosinātas 17 šādas lietas, 2015. gadā – 38, līdz 2016. gada novembra sākumam – 27.

Vēl viens izplatīts strīdu iemesls, kura atrisinājumu vecāki meklē bāriņtiesā, ir par to, kurš no abiem vecākiem saņems ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošo bērnu. Katru gadu Rīgas bāriņtiesā ierosināts vidēji 30 šādu lietu.

Interesanti, ka arī jautājums, kurā skolā bērnam mācīties, liek vecākiem vērsties bāriņtiesā.

Māte uzskata, ka viņa ir izvēlējusies labāko mācību iestādi, taču tēvs uzskata, ka viņa piedāvājums ir daudz labāks. 2014. gadā šādi gadījumi bijuši četri, 2015. gadā – 3, bet līdz 2016. gada novembra sākumam – jau 8.

Tāpat Rīgas bāriņtiesas darbinieki katru gadu piedalās lietu izskatīšanā tiesā par bērna atgriešanu ārvalstīs, ko pieprasa tur dzīvojošais vecāks.  2015. gadā bijušas 10 šādas lietas, bet 2016. gadā līdz šim bijušas 8 šādas lietas.

Rīgas bāriņtiesa aicina vecākus atmest savas ambīcijas nemanipulēt ar bērna palīdzību un saprast, ka bērna interesēs ir svarīgi atrast kompromisu un nestrīdēties vienam ar otru.