Bāriņtiesa: bērni arvien biežāk tiek atstāti bez uzraudzības

1. Septembris, 2017

Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti atgādina, ka, atsākoties skolas gaitām, īpaša uzmanība jāpievērš ne tikai satiksmes un drošības jautājumiem, bet arī bērnu uzraudzībai. Bērna uzraudzības īstenošana ir vecāku pienākums, bet katru nedēļu medijos tiek atspoguļots kāds notikums, kad mazi bērni tiek atstāti bez vecāku uzraudzības un vieni paši klaiņo pa ielām. Diemžēl šiem gadījumiem ir tendence pieaugt.


Rīgas bāriņtiesa uzsver, ka vecākiem īpaša uzmanība jāpievērš jautājumam par pirmsskolas vecuma bērnu drošību un aizsardzību, taču arī bērna, kurš vecāks par 7 gadiem, uzraudzība jānodrošina vismaz tā, lai vecāki vienmēr zinātu par bērna atrašanās vietu un nodarbošanos. Vecākiem iespēju robežās ir jānodrošina bērnam ārpusskolas nodarbības, lai viņš nepaliktu viens, kamēr vecāki strādā. Ja vecāki bērnu atstāj pieskatīt kādam pieaugušajam, tad par bērna uzraudzību un drošību ir atbildīgi ne vien vecāki, bet arī tā persona, kuras uzraudzībā bērns ir atstāts. Bieži bērni tiek atstāti pieskatīšanai lielākajiem brāļiem un māsām, taču tas ir diskutējams jautājums par nepilngadīgo brāļu, māsu un radinieku spējām uzņemties atbildību, ko pierāda nesen notikušais gadījumos, kad 15 gadus vecs jaunietis iesnaudies, bet pa to laiku nepilnus trīs gadus vecais zēns pats saviem spēkiem izkļuvis no dzīvokļa un klaiņojis pa ielu nakts laikā. Jāpiebilst, lai gan likums nosaka, ka 7 gadus vecs bērns var palikt mājās viens, tas nenozīmē, ka viņš vienmēr spēj apzināties riskus, savu darbību sekas un ievērot vecāku izvirzītos noteikumus. Bāriņtiesa aicina vecākus ar bērniem pārrunāt iespējamo rīcību modeļus ārkārtas situācijās.

Bāriņtiesa atgādina, ka bērnu atstāšana bez uzraudzības ir administratīva atbildība, bet, ja bērni ir cietuši nelaimes gadījumā, tad tā jau ir kriminālā atbildība. Ja bērns atstāts bez uzraudzības dzīvību un veselību apdraudošos apstākļos, bāriņtiesa, izvērtējot notikušā apstākļus un situāciju ģimenē, var pārtraukt aizgādības tiesības vecākiem.

Sargiet bērnus, esiet vērīgi – gan pret saviem, gan pret visiem bērniem, ko redzat ikdienā, un ziņojiet policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par bērnu tiesību pārkāpumiem.