Bāriņtiesa atgriež bērnus no Apvienotās Karalistes

12. Septembris, 2016

Augusta beigās Rīgas bāriņtiesas darbinieki devās uz Lielbritāniju, lai atgrieztu mājās divus nepilngadīgus bērnus, kuri vecāku nolaidības dēļ tika šķirti no ģimenes un ievietoti britu audžuģimenē.


Šī gada aprīlī Rīgas bāriņtiesā tika saņemta informācija par izveidojušos situāciju divu nepilngadīgu bērnu ģimenē Lielbritānijā. Vietējā pašvaldība informēja, ka bērni ir šķirti no ģimenes un ievietoti audžuģimenē, jo vecāki ilgstoši nespēj nodrošināt bērniem nepieciešamo aprūpi. Par iemeslu tam kalpoja apreibinošo vielu atkarība, finansiālas grūtības un neatbilstoši dzīves apstākļi.

Rīgas bāriņtiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju nekavējoties uzsāka darbu un veica visas nepieciešamās darbības, lai panāktu no ģimenes izņemto Apvienotajā Karalistē dzīvojušo Latvijas valsts piederīgo bērnu nogādāšanu pie radiniekiem Latvijā.

Tika izvērtēts potenciālais aizbildnis – vectēvs, viņa motivācija, kā rezultātā tika pieņemts lēmums, ka viņam piemīt aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un viņš spēj uzņemties rūpes par saviem mazbērniem.

Lielbritānijas varas iestādes, izvērtējot iesniegtos dokumentus, apstiprināja, ka bērnu atgriešana Latvijā ir viņu interesēs, un piekrita nodot šo lietu turpmākajai lemšanai Latvijai. Rīgas bāriņtiesa uzsāka bērnu atgriešanas procedūru, kas rezultējās ar to, ka divi bāriņtiesas darbinieki devās uz Lielbritāniju, lai pārvestu pirmsskolas vecuma bērnus mājās un nodotu vectētiņa aprūpē.

Uz šo brīdi Rīgas bāriņtiesa ir pārliecinājusies, ka bērni vectēva ģimenē ir adaptējušies, viņiem ir izveidota ģimeniska vide, kas nepieciešama bērnu pilnvērtīgai un harmoniskai attīstībai. Šobrīd tiek risināts jautājums par pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu. Bāriņtiesa no savas puses sniedz nepieciešamo atbalstu aizbildnim, un, ja būs nepieciešams, tiks sniegta arī citu speciālistu palīdzība un konsultācijas aizbildnim un bērniem.

Šis gadījums atšķiras no iepriekšējiem gadījumiem, jo līdz šim ir bijis, kad Rīgas bāriņtiesas darbinieki sagaida lidostā bērnus, kuri ierodas ārvalstu sociālo darbinieku pavadībā un tad attiecīgi nodod viņus otra vecāka vai aizbildņu aprūpē, vai arī, kad ārvalstu sociālie darbinieki atved bērnu un kopā ar viņu uzturas vēl pāris dienas pilsētā, lai palīdzētu adaptēties un pārliecinātos, ka bērnam tik tiešām ir nodrošināta atbilstoša dzīves vide un savstarpējās attiecības ar aizbildni ir tuvas.

Rīgas bāriņtiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju dara visu, lai ārpusģimenes aprūpē nonākušie bērni nonāktu radinieku ģimenēs Latvijā vai atgrieztos pie bioloģiskajiem vecākiem