Augustā sociālo pabalstu saņēmēju skaits Rīgā turpināja samazināties

13. Septembris, 2016

Šā gada plāns sociālajiem pabalstiem Rīgas domes budžeta programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros ir 17,427 miljoni eiro, no kuriem 2016.gada astoņos mēnešos izlietoti 8,658 miljoni eiro vai 50% no gada plāna.


2016. gada augustā trūcīgo personu skaits ir nedaudz samazinājies. 2016. gada augustā (trūcīgo personu skaits 7234) , salīdzinot ar 2016.gada jūliju (trūcīgo personu skaits 7365 ), trūcīgo personu skaits samazinājies par 2% vai 131 personu, savukārt, salīdzinot ar 2015. gada augustu (trūcīgo personu skaits 8936), trūcīgo personu skaits ir samazinājies par 19% vai 1702 personām.

Ja analizē trūcīgo personu struktūru, var secināt, ka arvien turpinās tendence pieaugt pensionāru/invalīdu īpatsvaram starp visām trūcīgām personām.

Salīdzinot datus par 2015. gada augustu un 2016. gada augustu, var secināt, ka pensionāru/invalīdu īpatsvars starp visām trūcīgām personām ir pieaudzis no 38% līdz 45%.

Arī maznodrošināto personu skaits turpina nedaudz samazināties. 2016. gada augustā (maznodrošināto personu skaits 16 512),  pret jūliju (maznodrošināto personu skaits 16 617) maznodrošināto personu skaits samazinājās par 105 personām vai 1%, savukārt, salīdzinot ar 2015. gada augustu (maznodrošināto personu skaits 18 984), maznodrošināto personu skaits ir samazinājies par 13% vai 2 472 personām.

2016. gada augustā (10 366) sociālo pabalstu saņēmēju skaits salīdzinot ar 2016. gada jūliju (10 979)  ir samazinājies par 613 personām vai 6%, bet sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs samazinājies par 64,5 tūkstošiem eiro vai 7%.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016. gada augustā attiecībā pret 2015. gada augustu (12 397) ir samazinājies par 2031 personu vai par 16%, savukārt pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 141 tūkstoti eiro vai 14%.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2016. gada astoņos mēnešos (24 307) salīdzinot ar 2015. gada astoņiem mēnešiem (35 300) ir samazinājies par 10 993 personām vai par 31% , un pabalstiem izmaksātais finansējums samazinājies par 2,251 miljonu eiro vai 20%.

2016. gada augustā Rīgas Sociālajā dienestā tika saņemti 4035 personu iesniegumi ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību, tika aizpildītas 4583 iztikas līdzekļu deklarācijas, sociālās palīdzības sociālā darba speciālisti ir snieguši 2266  konsultācijas klātienē, 1015 konsultācijas pa tālruni, veikuši 949 apsekošanas klientu dzīves vietā.

2016. gada augustā Rīgas Sociālais dienests pieņēma 160 lēmumus atteikt sociālo palīdzību, visbiežākais atteikuma iemesls bija tas, ka klientu nevar apsekot vai klients nedzīvo norādītajā dzīvesvietā, klientam pieder īpašums, kas ir šķērslis sociālās palīdzības saņemšanai, vai klients zaudējis bezdarbnieka statusu.