Atkritumu izvešana Rīgā ir tiesiski nodrošināta

19. Septembris, 2019

“Šodien Saeima atzina par pamatotu apstiprināto Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā, kas apliecina, ka pašvaldība rīkojas pamatojoties uz valstī noteiktiem tiesiskuma principiem un tie šajā situācijā ir ievēroti.  Ārkārtas situācijas izsludināšana galvaspilsētā atkritumu apsaimniekošanas jomā ir nepieciešama,  jo pašvaldībai nebija likumiska pamata nodrošināt  atkritumu izvešanu pilsētā bez noslēgtiem līgumiem ar šī pakalpojumu sniedzējiem.  Šobrīd atkritumu izvešanu pilsētā ir nodrošināta un to sniedz līdzšinējie apsaimniekotāji  par jau esošiem izcenojumiem,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs.


Kā ziņots, Rīgas dome 12. septembrī, vienojās, ka trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijas „Eco Baltia vide,” „Clean R” un „Lautus” no šā gada 15. septembra Rīgā turpinās nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar līdzšinējiem noteikumiem, saglabājot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu.

Atkritumi tiek izvesti neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

Ministru kabinets 11. septembrī izsludināja ārkārtējo situāciju, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas administratīvajā teritorijā, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem.

Rīgas pašvaldībā situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā aktualizējas pēc Konkurences padomes lēmuma, kas uzdot pašvaldībai un SIA „Getliņi EKO” nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Iedzīvotāju un juridisko personu ievērībai - nekādas darbības saistībā ar atkritumu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu pagaidām nav jāveic!

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā klientu ērtībām ir izveidots zvanu centrs, ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruni 67 474 700 darba laikā (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00). Papildinformāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iegūt arī rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv

Twitter: @RigasDome

Facebook: @Riga.lv