Atbalsta Rīgas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas plānu

22. Februāris, 2019

Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, attīstītu skolu mācību vides modernizēšanu, veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu vidusskolās, kā arī vienlaikus risinātu pirmsskolas izglītības pieejamību apkaimēs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti ceturtdien, 22. februārī, atbalstīja galvaspilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.gadam. Tajā paredzēts slēgt vienu skolu, apvienot astoņas vispārizglītojošās skolas, kā arī apvienot pirmskolas, vairākus interešu izglītības centrus un divas sporta skolas.


Turpinot jau 2010. gadā sākto Rīgas skolu tīkla pilnveides plānu un īstenojot Rīgas attīstības programmas rīcības virzienu – kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, 2019. – 2021. gadā pašvaldība akcentē kvalitatīvas vispārējās izglītības un plašākas interešu izglītības pieejamību, apvienojot iestāžu resursus.

Izglītības iestāžu tīkla pilnveides plāns paredz Rīgas Ezerkrastu pamatskolas apvienošanu ar Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 60. vidusskolu apvienos ar Rīgas Klasisko ģimnāziju, Rīgas 5. internātpamatskolai – attīstības centram pievienos Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu, vienlaikus nododot pirmsskolas izglītības vajadzībām ēku Stokholmas ielā 24. Tāpat paredzēts apvienot arī Rīgas 94. vidusskolu ar Rīgas Ziepniekkalna sākumskolu. Mācības arī turpmāk notiks minēto skolu pašreizējās telpās.

Ievērojot efektīvas pārvaldības principus, resursu apvienošanu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvas pirmsskolas izglītības pieejamību, Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestādi apvienos ar Rīgas 4.speciālo internātpamatskolu, bet Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Sapņudārzs” ar Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Komitejas deputāti akceptēja arī plānā ietverto Rīgas 162. pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” un Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādes apvienošanu, piešķirot tai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenītes” nosaukumu. Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādi apvienos ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Mārītes”, piešķirot nosaukumu - Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bizmārītes”. Arī pēc iestāžu apvienošanas, pirmsskolas grupas darbosies iestāžu pašreizējās ēkās.

Komitejas sēdē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izvirzīja priekšlikumu koriģēt Rīgas domes Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisijas sēdē akceptēto plānu par Rīgas 7. pamatskolas slēgšanu. Deputāti nobalsoja par izteikto priekšlikumu un akceptēja turpmāko sadarbību starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu un apkaimes iedzīvotājiem, domājot par Jaunciema skolas attīstību kontekstā ar iespējamo iestādē īstenotās programmas pakāpes maiņu un ēkas pārveidi par izglītības un apkaimes iedzīvotāju aktivitāšu īstenošanas centru.

Akceptētais plāns paredz arī vienas - Rīgas 29. vidusskolas - slēgšanu un tās izglītības programmas nodošanu Rīgas 46. vidusskolai, kas atrodas Vecmīlgrāvī, kura apkaimē ir pieejama plaša interešu, kā arī profesionālās ievirzes mūzikas izglītība.
Lai nodrošinātu plašākas iespējas interešu izglītības programmu realizācijai, iecerēts pilnveidot arī bērnu un jauniešu interešu centrus (BJC). Tiks apvienoti BJC “Altona”, “Kurzeme” un “Zolitūde”. BJC “Mīlgrāvis” apvienos ar BJC “Laimīte”, savukārt BJC “Bolderāja” apvienos ar Rīgas 19. vidusskolu, bet Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” apvienos ar Rīgas Jauno Tehniķu centru. Nodarbības tikts turpinātas līdzšinējās telpās.

Apvienos arī Bērnu un jaunatnes sporta skolu “Rīdzene” ar Rīgas 3. Bērnu un jaunatnes sporta skolu, saglabājot līdzšinējās nodarbību norises vietas.

Pirms komitejas sēdes jautājums par Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas plānu tika akceptēts Rīgas domes Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisijas sēdē. Pēc komitejas deputātu balsojuma galīgais lēmums par izglītības iestāžu pilnveidošanas plāna īstenošanu tiks pieņems Rīgas domes sēdē.