AS „Rīgas siltums” jau otro reizi šopavasar samazina siltumenerģijas tarifu

22. Maijs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šogad jau otro reizi apstiprinājusi AS „Rīgas siltums” zemākus siltumenerģijas tarifus. Rīdziniekiem no 1. jūnija siltumenerģijas tarifs būs par 5 % jeb 2,39 EUR/MWh mazāks – 45,69 EUR/MWh (bez PVN).


Siltumenerģijas tarifs 45,69 EUR/MWh (bez PVN) būs spēkā līdz 2021. gada 31. jūlijam. Savukārt sākot no 2021. gada 1. augusta siltumenerģijas tarifs paliek tādā pašā apmērā – 46,17 EUR/MWh (bez PVN), kādu SPRK apstiprināja šogad martā, ja tarifu vērtības līdz šim laikam netiks atkārtoti pārskatītas.

Astoņu mēnešu laikā, kopš 2019. gada 1. augusta, AS „Rīgas siltums” gūti neparedzētie ieņēmumi 8,1 milj. EUR apmērā. Tie radušies, jo samazinājusies gan kurināmā (dabasgāzes) cena, gan iepirktās siltumenerģijas cena salīdzinājumā ar cenu, kāda iekļauta spēkā esošajā tarifā. Tas ļāvis AS „Rīgas siltums” būtiski samazināt siltumenerģijas tarifu gala patērētajiem.

Šobrīd Rīgā ir mazākais siltumenerģijas tarifs starp lielajām Latvijas pilsētām.

Par AS „Rīgas siltums”
AS „Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77 % no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometri, no kuriem 74 % atrodas AS „Rīgas siltums” īpašumā.