AS „Rīgas siltums” jau augustā pabeigusi apjomīgos siltumtīklu remontdarbus A. Čaka ielā

27. Augusts, 2019

AS „Rīgas siltums” jau augustā ir pabeigusi apjomīgos maģistrālo siltumtīklu remontdarbus Aleksandra Čaka ielā (no A.Čaka un Alauksta ielu krustojuma līdz A.Čaka ielai 56), pārbūvējot novecojušos siltumtīklus 1,5 km garumā ar jauniem, rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, tādējādi samazinot siltumenerģijas zudumus pārvadē un būtiski uzlabojot siltumapgādes drošību Centra rajonā. Siltumtīklu pārbūves darbus bija plānots pabeigt septembra beigās.


AS „Rīgas siltums” valdes loceklis Uģis Osis uzsver: „Darbu grafiku realizācija bija patiesi saspringta, jo padomju laikos izbūvētie siltumtīkli atrodas tieši ielas vidū, bet mūsdienās Aleksandra Čaka iela ir viena no galvenajām satiksmes artērijām gan sabiedriskajam, gan individuālajam transportam. Turklāt apkārtējo māju iedzīvotājiem mums ikdienā jānodrošina karstais ūdens. Sadarbojoties ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, izdevās nodrošināt gan sabiedriskā transporta satiksmi, gan darbuzņēmējiem, intensīvi veicot darbus, pabeigt šī nozīmīgā siltumtīkla posma izbūvi pirms plānotā laika. Darbi tika veikti gan agrās rīta, gan vēlas vakara un nakts stundās, strādājot vairākās maiņās. Nozīmīgi, ka, izbūvējot siltumtīklus, netika atslēgts karstais ūdens nevienam klientam. Tas tika paveikts, pateicoties izbūvētajiem pagaidu siltumtīkliem. Pateicos kolēģiem un darbuzņēmējiem par ieguldīto darbu un personīgo iesaisti, realizējot šo nozīmīgo siltumtīklu rekonstrukciju! Liels paldies rīdziniekiem, par iecietību un atbalstu darbu procesā!”

Pārbūvējamais siltumtīklu posms ir viens no noslogotākajiem siltumtīklu posmiem TEC-1 un TEC-2 siltumapgādes zonā un nodrošina siltumenerģijas piegādi vairāk nekā 1 100 abonentiem A.Čaka un Marijas ielu rajonā.

Siltumtīklu maģistrāle ir ekspluatācijā kopš 1960. gada, ekspluatācijas laikā tajā tika konstatētas 16 siltumnesēja noplūdes. Siltumtīklu dzelzsbetona konstrukcijas nebija hermētiskas un nenodrošināja siltumtīklu cauruļvadus no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes, turklāt siltumizolācija tajos bija nosēdusies un vairs neatbilda Latvijas būvnormatīvu prasībām, kas bija par iemeslu paaugstinātiem siltuma zudumiem. Šī maģistrāle savieno TEC-1 un TEC-2 zonu siltumtīklus, tā ir īpaši svarīga avārijas situācijās, lai apietu bojājumu vietas.Rekonstruējot siltumtīklu maģistrāles posmu, tika demontēti vecie cauruļvadi, noslēgarmatūra, dzelzsbetona kanāli, nomainot tos pret rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kas ir droši ekspluatācijā un samazina siltuma zudumus, turklāt tie ir aprīkoti ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ziņo par pārvades procesu un avārijas situācijām.Pēc siltumtīklu pārbūves līdz pilnīgai ielas rekonstrukcijai, lai nodrošinātu drošu transportlīdzekļu kustību, uzklāts pagaidu ielas segums.

Par AS „Rīgas siltums”: AS „Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77 % no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometru, no kuriem 74 % atrodas AS „Rīgas siltums” īpašumā.AS „Rīgas siltums” akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA „Enerģijas risinājumi. RIX” (2%), AS „LATVENERGO” (0,005%).