AS „Rīgas siltums” aicina racionāli izmantot siltumu un dzīvot komfortabli

23. Februāris

AS „Rīgas siltums” vērš rīdzinieku uzmanību, ka, racionāli izmantojot siltumu, ir iespējams dzīvot komfortabli arī tad, ja samazinās āra gaisa temperatūra. Uzņēmums norāda, ka maksa par apkuri ir atkarīga no siltumenerģijas cenas (tarifa) un patēriņa.


Pēc gāzes tirgus atvēršanas Rīgā siltumenerģijas tarifs no 2017. gada aprīļa līdz šim brīdim, ieskaitot februāri, ir nemainīgi zems, tas ir 44,39 EUR/MWh bez PVN. Tas ir zemākais tarifs starp Baltijas valstu galvaspilsētām un Latvijas lielajām pilsētām, piemēram, Tallinā tarifs ir 49,96 EUR/MWh bez PVN, Viļņā tas ir 46,40 EUR/MWh bez PVN.

AS „Rīgas siltums” uzsver, jo vairāk siltuma tiek patērēts, jo lielāks ir rēķins, tāpēc ir svarīgi siltumu izmantot racionāli, novēršot nelietderīgu siltumenerģijas patēriņu. Ikviens interesents var iepazīties ar savas ēkas siltumenerģijas patēriņu uzņēmuma interneta vietnē: www.rs.lv sadaļā „Iedzīvotājiem” - Patēriņa salīdzinājums. Tāpat AS „Rīgas siltums” interneta vietnē var atrast ieteikumus, kā ietaupīt un efektīvi izmantot siltumenerģiju, skat. sadaļu „Energoefektivitāte” - Taupīšanas pasākumi ēkā un dzīvoklī. Šajā sadaļā arī aprakstīts, kā siltuma maksas sadalītāji (alokatori) ļauj precīzi aprēķināt siltumenerģijas patēriņa sadalījumu pa dzīvokļiem, skat. Pētījumi.

Foto: infografika

AS „Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77 % no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometru, no kuriem 74 % atrodas AS „Rīgas siltums” īpašumā.

AS „Rīgas siltums” akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA „Enerģijas risinājumi. RIX” (2%), AS „LATVENERGO” (0,005%).

"Rīgas siltums" padomi: kā taupīt siltumu?

Kāpēc mans apkures rēķins ir lielāks, nekā kaimiņam?