Arvien biežāk tiek sodīti īrnieki, kuri nolaidīgi izturējušies pret izīrēto īpašumu

11. Septembris, 2018

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 11.septembrī, iepazinās ar Īres valdes sagatavoto pārskatu par darbību no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.


Šajā laikā Īres valde ir sastādījusi 78 administratīvā pārkāpuma protokolus, kuriem piemērots naudas sods kopsummā 197,4 tūkstošu eiro apmērā.

“Salīdzinājumā ar iepriekšēju periodu gan sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu, gan arī piemēroto naudas sodu kopsumma ir ievērojami pieaugusi. Tas liecina par veiksmīgu Īres valdes darbību, bet nozīmē arī to, ka šajā jomā nemazinās pārkāpumi un pat pieaug to skaits – gan fiziskām, gan juridiskām personām. Iekasētā summa ir teju par trešdaļu lielāka nekā iepriekšējā periodā. Šādu pieaugumu es saistu ar to, ka plašu rezonansi ieguva Ekonomikas ministrijas aktivitāte jaunā likumprojekta izstrādē, ko 2017.gadā apstiprināja Ministru Kabinets, un sabiedrība to uztver nekorekti, īpaši namīpašnieki,” skaidroja Rīgas pilsētas Īres valdes vadītāja Narine Abagjana-Šica.

Tostarp šajā laika periodā Īres valde ir saņēmusi 536 personu iesniegumus un uzrakstījusi 686 atbildes. Kā arī sastādījusi 97 vietas apskates protokolus un sniegusi 312 konsultācijas.

Īres valde savas kompetences ietvaros izvērtē vai nav pārkāpts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2.pants Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas un 150.3. pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam.

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju vai par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš četrsimt eiro, bet juridiskajām personām — līdz četrpadsmit tūkstoš eiro. Īres valde ir tiesīga tikai veikt apskates, izskatīt lietas valdes sēdēs un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus. Savukārt lēmumus par soda naudas piemērošanu pieņem Rīgas domes Administratīvā komisija. Īres valdei ir arī jāizskata un jāraksta atbildes uz iesniegumiem un jāsniedz konsultācijas un ieteikumi dzīvojamo telpu īrniekiem, dzīvojamo māju īpašniekiem (izīrētājiem), dzīvokļu īpašniekiem.

Īres valdes darbu vada priekšsēdētāja, bet valdes locekļu amatā ir iecelti divi pārstāvji no īrnieku puses un divi pārstāvji no īpašnieku (izīrētāju) vidus.