Ārkārtējās situācijas laikā nepieņems papīra lapiņas ar ūdens skaitītāju rādījumiem; patēriņu aprēķinās pēc trīs mēnešu datiem

23. Aprīlis

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) informē, ka saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai un grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1013* ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu lapiņu apstrāde netiks veikta. Klientiem, kuri līdz šim rādījumus iesniedza papīra formātā, ūdens patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu pēdējo trīs mēnešu laikā.


RNP aicina ikvienu savu klientu iespēju robežās šo informāciju nodot tiem senioriem (tuviniekiem, kaimiņiem un līdzcilvēkiem), kuri ikdienā nelieto internetu, lai samazinātu nepieciešamību atstāt savu dzīvesvietu.

Uzņēmums arī atgādina ka RNP Klientu apkalpošanas centri ārkārtējās situācijas laikā ir slēgti, liedzot pieeju ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanai specializētajos kioskos. RNP lūdz līdzcilvēkus palīdzēt saviem tuviniekiem vai vecāka gada gājuma kaimiņiem iesniegt rādījumus vortālā: www.e-parvaldnieks.lv ar vai bez reģistrēšanās, kā arī tos var nosūtīt ar SMS starpniecību.

* MK noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”